Standarder öppnas

Nu släpps alla svenska SIS-standarder och handböcker samt de mest efterfrågade ISO-standarderna (topp 20-lista) inom geodataområdet fritt för nedladdning utan avgift. Detta gäller för samtliga organisationer – myndigheter, kommuner, ideella, privata – verksamma inom Sverige....

Smart framtid i Kista

I slutet av november invigdes Urban ICT Arena i Kista – en plattform för samarbete kring smarta it-lösningar. Urban ICT Arena ska förbereda Sverige för framtidens utmaningar. Här kommer man tillsammans med olika projektägare och...

Fokus på samhällsbygge i ny proposition

Den forskningspolitiska proposition som regeringen presenterade den 28 november innehåller stora satsningar på samhällsbyggnads- och klimatforskning. Även digitalisering nämns som ett viktigt område. Redan i budgetpropositionen för 2017 aviserade regeringen stora satsningar på forskning...

Nätverket Säkraplatser anordnar den första nationella workshopen kring brottsprevention den 15 maj

För att förstå situationsbaserad brottsprevention anordnar nätverket Säkraplatser den första nationella workshopen Fokus kommer att ligga på kunskaps- och perspektivutbyte samt gruppaktivitet och många nätverksmöjligheter! Workshopen den 15:e maj är det första i en större serie där...

Forskning för effektiv energi

E2B2 är det ett stort forskningsprogram inom energieffektivt byggande och boende. Programmet har pågått i fyra år och stödjer forskningsprojekt inom bebyggelsens energianvändning över hela livscykeln. Detta ska bidra till energieffektiviseringen och energisystemets omställning. Hittills...

Stor optimism hos landets teknik- och designföretag

Bland landets teknik och designföretag (STD) uppger 90 procent att det nuvarande ekonomiska läget är tillfredsställande eller bra. Samtidigt är optimismen stor kring utvecklingen framåt. Kommande halvår blir ännu bättre, tror 40 procent. Det...

Spektakulär länk ska få Kina att växa

Den sydkinesiska provinsen Guandong är idag en av Kinas viktigaste ekonomisk regioner. Den långa kustlinjen mot Sydkinesiska havet och ett förnämligt flodsystem gör att provinsen inte bara den ledande exportören av varor i landet...

Första bilen av trä

Vi är alla bekanta med leksaksbilar av trä. Men nu finns även en ”riktig” bil av träd från de svenska skogarna. Det är en grupp forskare från KTH, forskningsinstituten Innventia och Swerea SICOMP som...

Öppna hus, igen

I oktober 2016 var det Stockholmspremiär för den framgångsrika arkitekturfestivalen Open House. Under två dygn fick allmänheten gratis guidade visningar av spännande byggnader och platser – offentliga byggnader, kontor, nyproduktioner, bostäder, tunnlar, torn, parker,...

Konferens om smarta städer

Den 22–23 november hålls Smarta städer 2017, den första nationella konferensen och mässan om smarta städer på Kistamässan i Stockholm. Drivkrafter som urbanisering, digitalisering, globalisering och hållbarhetsmål innebär stora utmaningar, och på konferensen ska problemområden...