Hur löser vi kompetensbristen?

Gör upp med machokulturen inom byggsektorn – anställ och behåll yrkesutbildade kvinnor. Ta även tillvara och stimulera tillströmningen av utländsk arbetskraft och nyanländas kompetens. Det är bara några i raden av lösningar som regeringens samordnare...

Att återskapa förorten

I höst gick startskottet för ett viktigt forskningsprojekt vid Södertörns Högskola; Reinventing the suburbs eller Att återskapa förorten i fragmenterade landskap som det heter på svenska. Forskarna ska, i samarbete med näringslivet, studera hur goda...

Nya webbverktyg sänker byggkostnader

Statens geotekniska institut, SGI, har på uppdrag av regeringen tagit fram ett nytt webbverktyg, Geokalkyl, för beräkning av byggkostnader. Geokalkyl ska göra det möjligt att värdera och jämföra hur lokala geotekniska förhållanden påverkar kostnaden...

Ny utbildning hjälper mindre hantverksföretag ställa om till ett hållbart byggande

Konsult- och utbildningsföretaget Klimatsmart Byggande utvecklar en unik utbildning i hållbart byggande tillsammans med byggföretaget Sjöberg & Thermé. Målet är att hjälpa alla mindre byggföretag att tillgodose sina kunders ökande hälso- och miljömedvetenhet. Hälso- och...

Johan Onno ny vd i SPEF

SPEF:s styrelse har anställt civilingenjör Johan Onno som ny VD och föreningsdirektör i SPEF (Sveriges Murnings - och Putsentreprenörförening) med tillträde under juni månad 2017. Rekryteringen är ett led i den expansion föreningen befinner...

Skuldkvotstak, amortering, uppskov…

Terminologin är snårig på bostadsmarknaden. Det konstaterar SBAB som ville ta reda på om människor förstår betydelsen av olika begrepp som genomsyrar bostadsdebatten. 65 procent av de 1 049 tillfrågade säger att de inte...

Unik test med självkörande bilar i Göteborg

Under 2017 kommer Volvo Cars låta 100 familjer testa självkörande bilar på allmän väg i Göteborg. Bilarna kommer att ha fullständiga funktioner för att kunna köra på särskilda autonoma körzoner – utan att använda...

Sopsug är en självklar del i den nya hållbara stadsdelen i Norrtälje hamn

I Norrtäljes nya stadsdel Norrtälje Hamn byggs cirka 2000 nya lägenheter, som kommer att rymma 4 000-5 000 personer. Den gamla kajen får nytt liv med södervänd kajpromenad, trädkantade gator, serveringar och båtliv. Gång- och cykeltrafik...

Myrdalpriset 2016 till Lina Aldén, Mats Hammarstedt och Emma Neuman

Myrdalpriset 2016 har tilldelats Lina Aldén, Mats Hammarstedt och Emma Neuman vid Linnéuniversitet i Växjö, för artikeln ”Är det bra att ’kunna lite om mycket’? En studie av egenföretagande baserad på mönstringsdata” som publicerades...

Elastiska hem nya trenden?

Kan ett elastiskt tankesätt för boende förbättra vår boendemiljö och motverka segregation? Det vill Kod Arkitekter undersöka med sitt utvecklingsprojekt Elastiska Hem. Ett elastiskt boende kan nämligen anpassa sig efter människors liv – istället...