Brett spektrum av hållbarhet på årets konferens

Samhällsbyggnadsdagarna befäster sin roll som branschens årliga mötesplats. Temat Framtidens boende lockade 600 deltagare från hela landet. Många föredrag hade en grön nyans, vare sig de handlade om betong, laddstolpar eller låneräntor. Branschen har siktet inställt...

Nytt och extra tjockt nummer ute nu!

Samhällsbyggaren nr 3 2019: Tänk om, tänk nytt, tänk cirkulärt Ur innehållet: Tänk runt. Tillverkningsindustrin har fattat grejen och börjat jobba cirkulärt. Vad kan byggsektorn lära av dem? Spanarna. De är studenterna som ska skapa morgondagens samhällen. Malmö samlar sig. Byggbranschen tröttnade...

Årets vinnare av bästa examensarbete inom fastighetsekonomi 2019!

Lena Lidman och Klara Egerström är vinnare av bästa fastighetsekonomiska examensarbete 2019! Examensarbetet ”Föreningsskuldens påverkan på bostadsrättsföreningarnas värde -finns det en optimal kapitalstruktur?” behandlar en komplex frågeställning som är ständigt aktuell på såväl bostadsmarknaden som...

Samhällsbyggarna delar ut priset för bästa examensarbete inom fastighetsrätt 2019 till Hanna Hallbäck

I examensarbetet Vem betalar den kommunala infrastrukturen? – Tillämpning av exploateringsavtal, har författaren lyckats med balansgången mellan teori och praktik i en fråga som intresserar många. Det är ett mycket väl genomfört arbete som...

Årets Excellence in Civil Engineering 2019 är Peter Collin

Med sin erfarenhet och idérikedom har årets pristagare bidragit till att utveckla brobyggandet under många år. Han har i sitt arbete, som skett både i Sverige och internationellt, bland annat tagit ett flertal FoU...

Årets Samhällsbyggare 2019 är Anna-Lena Lehto!

Genom att skapa ett traineeprogram på Uppsalahem har hon arbetat för att få in nya perspektiv och erfarenheter in i fastighetsbranschen. Hon har fått se många av dessa traineer utvecklas till personer med ledande...

Lars Bergqvist-stipendiet går till en av grundarna av Byggkurage

Lars Larsson, vd på Erik Larsson Bygg utanför Borås, får det allra första Lars Bergqvist-stipendiet för ökad jämställdhet och mångfald inom samhällsbyggnad. Stipendiet är på 60 000 kronor och går till Lars Larsson för hans...

Samhällsbyggnadsdagarna 2019 går av stapeln den 1-2 oktober

SB-dagarna 1–2 okt hålls på Stockholm Waterfront och den första dagen avslutas med en middag på Berns. Konferensens innehåll är noga utvalt av Samhällsbyggarnas programgrupp tillsammans med våra partners. Talarna kommer från näringsliv, offentlig sektor...

Malmö skapar gemensam plan framåt

Byggbranschen i Malmö tröttnade på att klimatarbetet gick för långsamt. Så de samlade 100 byggaktörer och skapade tillsammans Sveriges första klimatneutrala färdplan. Under hösten börjar det riktiga arbetet – att se till att planerna faktiskt...

Ny bok synar produktionskedjan: Sverige sämst i Europa på hållbar produktion

Enligt WWF skulle det behövas 3–4 jordklot om alla skulle följa svenskens konsumtions- och produktionsvanor. Samtidigt konstaterar OECD att Sverige har störst utmaningar med mål 12, ”Hållbar konsumtion och produktion”, i FN:s plan Agenda...