Ny skrift ska öka skyddet vid fordonsattacker

Den senaste tidens ökning av terrorattacker i Europa har lett till ett ökat behov av skydd på allmänna platser. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har därför tagit fram en skrift för att öka kunskapen...

Informationscentrum för hållbart byggande tar fram guider för hållbara beställare

Det finns drygt 4,8 miljoner bostäder i Sverige. Av dem ägs mer än 75 procent av vanligt folk, det vill säga villaägare, bostadsrättsägare och fastighetsägare med ett mindre bestånd. Ytterst få av dem arbetar heltid med...

Atrium Ljungberg har Sveriges Snyggaste Kontor 2018

På Stora kontorsdagen som hölls på Grand Hotel i Stockholm delades priset till Sveriges Snyggaste Kontor 2018 ut till Atrium Ljungberg. Charlotta Skog, Koncept, och Pehr Westman, Atrium Ljungberg, fick ta emot priset. Atrium Ljungberg vann...

S:ta Clara kyrkas volontärer delar ut mat och kläder i Stockholm

Redan klockan sju står de och väntar. Varje dag. Män, kvinnor och barn som kommit för att få mat i kyrkan. Volontärerna på S:ta Clara kyrka öppnar dörrarna klockan åtta på morgonen och delar...
Smarta Städer Foto: Herman Caroan

28-29 november är det dags för konferensen Smarta städer

För andra året i rad arrangeras Smarta städer av Easyfairs i samarbete med Geoforum Sverige. Agendan är framtagen i nära samarbete med organisationer, myndigheter och företag i Sverige som alla verkar för den smarta och hållbara...

Building Sustainability 18

600 deltagare på årets Building Sustainability. Konferensen som är den fjärde i ordningen, hålls den 24-25 oktober på Stockholm City Conference Centre. Konferensens teman är hållbarhet inom fastighetsutveckling, nybyggnation, renovering, energi och stadsutveckling. Per Anskersjö modererade...

Omgivningspåverkansrapporten 2018: Kommuner och hantering av omgivningspåverkan

 FN och stadsplanerare världen över talar om förtätning som en viktig lösning för att skapa attraktiva och hållbara städer.  Även i Sverige är urbaniseringstakten fortsatt hög och det byggs allt tätare, speciellt i våra...

Hållbara städer, på riktigt

Att lägga grunden för hållbara städer – på riktigt. Det är den uppgift som Rådet för hållbara städer har på sitt bord. Men hur ska det gå till? – Vi måste ta ett helhetsgrepp...

Det rör på sig (i alla fall i Sundbyberg)

Sundbyberg är landets minsta och mest tätbefolkade kommun. Dessutom är den snabbväxande. Till 2030 beräknas antalet invånare öka från dagens 50 000 till 77 000. Då kan inte antalet bilar växa i samma takt. Därför har...

Johnny Kellner är årets Excellen in Civil Engineering 2018

Han har ägnat sin karriär åt att minska de negativa miljökonsekvenserna av det svenska byggandet. Han har varit en framträdande och pådrivande aktör i byggbranschen kvalitets-, utvecklings- och miljöfrågor i över 30 år. Genom...