Trygghetsgranskning av tävlingsförslag – Hedda Anderssongymnasiet, Lund

Den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige har granskat det vinnande tävlingsförslaget för den nya gymnasieskolan (Hedda Anderssongymnasiet) i Lunds kommun. Förslaget har analyserats utifrån de förutsättningar som skapas/inte skapas genom den fysiska utformningen av...

Säkra beteenden i byggsektorn minskar olyckor – ny bok

Byggsektorn är den bransch i Sverige där flest olyckor med dödlig utgång inträffar. Mellan 2007 och 2016 inträffade totalt 103 stycken dödsolyckor inom byggverksamhet, och då är inte utstationerad arbetskraft medräknad i statistiken. Att skapa...

Sju gånger fler som dör av avgaser än av trafikolyckor i Malmö enligt ny...

Vad skulle hända om vi tog bort bensin- och dieseldrivna fordon i Malmö? Detta har forskare undersökt och räknat på. Det är forskare från Lunds universitet i samarbete med Malmö universitet, Umeå universitet, Malmö kommun...

Fortfarande många små avlopp utan godkänd rening

Över 200 000 små avloppsanläggningar i Sverige saknar godkänd rening. Det visar en ny rapport från Svenska Miljöemissionsdata, SMED. Den totala mängden utsläpp av näringsämnen från små avlopp är enligt rapporten drygt 300 ton...

Informationscentrum för hållbart byggande får förlängt avtal

Svensk byggtjänst har tidigare fått i uppdrag av Boverket att driva Informationscentrum för hållbart byggande. Nu har Boverket beslutat att avtalet ska förlängas med ett år. Avtalet kommer att gälla fram till den sista december...

Energi- och klimatrådgivare fokuserar på solel och hållbara transporter

Nu går landets kommunala energi- och klimatrådgivare ihop för att öka kunskapen om hållbara transporter och solel. Fram till hösten 2019 erbjuds privatpersoner, organisationer och företag fördjupad rådgivning av sin kommunala energi- och klimatrådgivning. Fram...

Ökande e-handel förändrar våra städer enligt en rapport från SWECO i juni i år

Den växande e-handeln påverkar inte bara våra köpbeteenden utan också logistiksystemen och städernas utformning. Det visar en ny rapport från Sweco. I julas till exempel så utmanades logistiksystemen på allvar och i år blir...

Lådcyklar och delningstjänster i Hammarby sjöstad sparar mycket utsläpp

Klimatnyttan med att dela istället för att köpa och cykla istället för att köra bil är stor. IVL Svenska Miljöinstitutet har utvärderat potentialen i delningstjänsterna på sajten Hygglo.se, de digitalt låsta leveranslådorna Qlocx samt...

Växjö årets Arkitekturkommun 2018

Växjö är årets Arkitekturkommun 2018, tätt följd av Landskrona och Örebro. Topptrion förenas i att de lyckas kombinera en hög byggtakt i förhållande till bostadsbehov med bra villkor för att utveckla arkitekturen i kommunen....

Intensivt arbete för att få fram lediga studentbostäder inför terminsstart

Den 12 juli skickas antagningsbeskeden ut för höstens högskoleutbildningar. Samtidigt som de blivande studenterna får ett glädjande besked, upplever många stor stress inför sitt boende under studietiden. Hos Stockholms studentbostäder pågår ett intensivt arbete...