Tid för trä

Ungefär nu skulle Sverige vara en världsledande träbyggnation, enligt den nationella strategin ”Mer trä i byggandet”, som regeringen upprättade 2004. Om vi lyckats? – Nja, inte riktigt. En finanskris kom emellan. Men vi står mitt i...

Hitta en samhällsbyggare med ny tjänst från Samhällsbyggarna

Med Sb-registret som är framtaget av Samhällsbyggarna kan du enklare söka företag som utför olika uppdrag inom samhällsbyggnadssektorn! -Samhällsbyggarna har tagit fram ett register där det ska gå att söka företag som utför den del av uppdragsverksamheten som Lantmäteriet...

Initiativet för fler samhällsbyggare

Hur var det nu med återväxten av samhällsbyggare, särskilt de där med juridisk och ekonomisk inriktning. Inte riktigt betryggande va? Att UNESCO har fört upp svenska lantmätare på listan över utrotningshotade arter får ses...

Nyanlända akademiker in på arbetsmarknaden – Samhällsbyggarna samarbetar med Jobbsprånget

Runt om i Sverige finns tillgänglig kvalificerad kompetens som inte används. Trots att det samtidigt råder stor brist på ingenjörer och arkitekter. Jobbsprånget är ett praktikprogram på engelska för nyanlända ingenjörer och arkitekter som enkelt...

En hållbar stad behöver en hållbar landsbygd

Är det möjligt att i framtiden ha en hållbar landsbygd där människor kan leva och utvecklas? Eller har stockholmsekonomen Kjell A Nordström rätt när han säger: – Landsbygden är snart en ekonomisk ”skräpyta”. För att vara...

Släpp handbromsen!

Bygg- och fastighetsbranschen skriker efter arbetskraft. För att komma tillrätta med bristen på kompetens pågår flera satsningar med bland annat lärlingsplatser, speeddating och rabatt på arbetsgivaravgiften. Men det räcker inte på långa vägar. Vi måste...

Samhällsbyggarnas nya styrelse

Under Samhällsbyggarnas årsstämma den 18 maj valdes 2 nya ledamöter in i styrelsen och Jan Wejdmark omvaldes som ordförande för föreningen. Stefan Engdahl, Planeringsdirektör på Trafikverketoch Eva Ellenfors, fastighets- och organisationskonsult i sitt egna företag,...

Årets Fastighetsförvaltare 2017 är utsedda!

Stefan Nipstrand på Svenska Handelsfastigheter och Antti Ahonen på HSB Stockholm är Årets Fastighetsförvaltare 2017. Aff – Forum för förvaltning och service delade ut priset Årets Fastighetsförvaltare i samband med sin årsstämma. Det är andra...

Inget stoppar satsningarna i Göteborg

På västfronten intet nytt. Så lät det länge när det gäller större byggprojekt i Göteborg. Nu är det tvärt om. Allt händer samtidigt och allt ska vara klart till 400-års jubiléet 2021. Allt ska dessutom...

Vägen till en transportsnål stad

Alla måste hjälpa till att bygga det hållbara transportsystemet. Inte minst aktörer i exploateringsfasen har en viktig roll i omställningen till ett transportsnålt samhälle där det enklaste och bästa valet är att gå, cykla...