10 miljoner till forskning om digitalisering i samhällsbyggandet

0
Ny utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment med 10 miljoner kronor i potten. Utlysningen består av två delar, en med fokus på livscykelperspektivet i samhällsbyggnadsprocesser och en om juridiska och organisatoriska förutsättningar...

Lars Bergqvist-stipendiet går till en av grundarna av Byggkurage

0
Lars Larsson, vd på Erik Larsson Bygg utanför Borås, får det allra första Lars Bergqvist-stipendiet för ökad jämställdhet och mångfald inom samhällsbyggnad. Stipendiet är på 60 000 kronor och går till Lars Larsson för hans...

Säkra beteenden i byggsektorn minskar olyckor – ny bok

0
Byggsektorn är den bransch i Sverige där flest olyckor med dödlig utgång inträffar. Mellan 2007 och 2016 inträffade totalt 103 stycken dödsolyckor inom byggverksamhet, och då är inte utstationerad arbetskraft medräknad i statistiken. Att skapa...

Stora vinster med återbruk på kontor

0
Det finns både ekonomisk och miljömässig potential då byggnadsmaterial och möbler på kontoren återbrukas. Foto: Mostphotos FÖRDJUPNINGSMATERIAL Rapporten Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor ivl.se OMPROJEKTET Projektet Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor har...

Ny teknik skapar ny kreativitet

0
Varje år försvinner närmare 100 000 jobb i Sverige på grund av digitaliseringen. Det låter ju deppigt. Men faktum är att de tekniska framstegen också kan skapa många jobb och få företag att växa. – Det som...

Växjö årets Arkitekturkommun 2018

0
Växjö är årets Arkitekturkommun 2018, tätt följd av Landskrona och Örebro. Topptrion förenas i att de lyckas kombinera en hög byggtakt i förhållande till bostadsbehov med bra villkor för att utveckla arkitekturen i kommunen....

Transportplanering för mer jämställdhet

0
Kan kvinnor och män fixa ärenden på vägen till jobbet och på så sätt dela på vardagens ansvarsuppgifter? Är flickor och pojkars väg till fritidsaktiviteter lika säkra? Det är exempel på hur konsekvensbedömning av...

Ny rapport: Borde Sverige införa social housing – och i så fall hur?

0
Tankesmedjan Fores publicerar rapporten En social bostadssektor i Sverige? skriven av Anna Granath Hansson, KTH. Rapporten presenterar tre potentiella modeller för en social bostadssektor i en svensk kontext och vad en sådan skulle kunna tillföra...

Ekologiska Ungdomsstiftelsen utser Robin Al-Salehi till årets stipendiat

0
Den Ekologiska Ungdomsstiftelsen har utsett Robin Al-Salehi till årets stipendiat för sitt projekt Resurseffektiva Städer! Styrelsens motivering Ett projekt med en stor dos av socialt entreprenörskap och innovativt tänkande som möjliggör att outnyttjade ytor används bättre, antingen permanent...

Profilen: Tuomas Särkilahti, VD Skanska Finland

0
ROTI, eller Return on taxpayer investment, handlar om att skattebetalarna ska få ut så mycket som möjligt av sina skattekronor. Skanskas Finlands-vd, Tuomas Särkilahti, är Nordens främsta apostel. – Jag ser det som ingenjörens plikt...
Annons