Stark hållbar byggutveckling i både region öst och väst

0
Sverige ligger långt fram när det kommer till hållbart byggande, Både Värmland, Östergötland och Västkusten står inför många positiva och klimatsmarta förändringar. Hållbar byggutveckling är idag helt avgörande i alla sammanhang och på alla platser...

Smarta byggnader och potentialen för självfinansiering

0
  Ny forskning från Siemens Financial Services (SFS) har uppskattat möjligheterna för egenfinansierad omvandling till smarta byggnader för kommersiella och statliga fastigheter samt sjukhus. Privata finansieringslösningar, som exempelvis tjänsten "Smart Buildings as a Service",...

Rapport: Svenska kommuner halkar efter i den digitala utvecklingen

0
Under det senaste decenniet har majoriteten av Sveriges större städer investerat i smart city-lösningar och planerat för att utnyttja digitala möjligheter för städernas invånare. Mindre kommuner halkar dock efter, det visar en ny undersökning som Signify...

Klimatbudgetar hjälper kommuner att minska utsläppen

0
Det krävs kraftfulla åtgärder för att begränsa jordens uppvärmning enligt Parisavtalets mål. Nu kan Sveriges kommuner och län få hjälp med att konkretisera det arbetet med hjälp av en lokal koldioxidbudget. Totalt har 17...

Det rör på sig (i alla fall i Sundbyberg)

0
Sundbyberg är landets minsta och mest tätbefolkade kommun. Dessutom är den snabbväxande. Till 2030 beräknas antalet invånare öka från dagens 50 000 till 77 000. Då kan inte antalet bilar växa i samma takt. Därför har...

Behöver Sverige en samhällsbyggnadsminister?

0
Samhällsplanering är en komplex verksamhet som kräver en lång tidshorisont. Därför behöver Sverige en samhällsbyggnadsminister som håller ihop processen och ser till helheten. Det föreslår Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens IVA. Beslut som rör samhällsbyggande berör oss alla...

Ny tvärvetenskaplig professur

0
Arwidssonstiftelsen donerar 20 miljoner kronor till en ny professur i Tillämpad stadsbyggnad på KTH. Stiftelsens mål är att nya forskningsresultat ska bidra till att utforma hållbara stadsmiljöer i våra svenska kommuner. Professuren är tvärvetenskaplig...

Finska flickor näst bäst i världen på matematik och Sverige är tillbaka på 2009-års...

0
Sverige gör bättre i från sig än vid testet som genomfördes tre år tidigare, nu ligger resultaten på 2009 års nivå. Sverige är därmed inte sämre än snittet i OECD- länderna. Bäst i Norden...

Svea Civil vill samla in och mobilisera resurser vid katastrofer

0
Under våren har det varit många mark- och skogsbränder i landet. Under förra veckan skapade ett tåg utanför Örebro en markbrand som var ca 1.5 km långt utmed spåret. Flest drabbade var ca 25...

#sistaspikenikistan

0
Syftet är att sätta fingret på de strukturella problem som finns överallt, säger initiativtagarna. Under #sistaspikenikistan samlas 4.627 kvinnor i ett upprop mot sexuella övergrepp och trakasserier i byggbranschen. Se Aftonbladet På en konferensresa med företaget hamnade...
Annons