Lyckat plaståtervinningsprojekt med flera inblandade

Det går att förlänga livet för emballageplast från byggprodukter. PolyPlank har i dagarna tillverkat en kompositprofil till bullerplank baserad på bland annat återvunnen plastfilm i polyeten. Ragn-Sells har samlat in denna LDPE-plastfilm från olika byggprojekt som...

Energi- och klimatrådgivare fokuserar på solel och hållbara transporter

Nu går landets kommunala energi- och klimatrådgivare ihop för att öka kunskapen om hållbara transporter och solel. Fram till hösten 2019 erbjuds privatpersoner, organisationer och företag fördjupad rådgivning av sin kommunala energi- och klimatrådgivning. Fram...

Byggsektorns standardkontrakt samlade i ny utgåva – flera uppdateringar

Sverige har en lång tradition i fråga om standardavtal inom byggsektorn. Standardavtalen är av branschen gemensamt framförhandlade avtalsvillkor i form av allmänna bestämmelser med tillhörande kontraktsformulär. Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) är förhandlingsorgan för sådana...

Det rör på sig (i alla fall i Sundbyberg)

Sundbyberg är landets minsta och mest tätbefolkade kommun. Dessutom är den snabbväxande. Till 2030 beräknas antalet invånare öka från dagens 50 000 till 77 000. Då kan inte antalet bilar växa i samma takt. Därför har...

Ny startup-hub i Högdalen välkomnar uppstartsföretag

Driver du ett företag inom greentech eller hållbara tjänster och söker en inspirerande miljö i Stockholms söderort? Då är du välkommen till Embassy House i Högdalen — en ny hub för entreprenörer och startups...

Positivt om laddsträckor för elbuss i Lund

Elbussar som laddas under vägen kan bidra till ett mer hållbart resande. I Lund överväger man att införa laddsträckor för elfordon och VTI har därför gjort en studie i simulator för att demonstrera hur...

Nyanländ? Välkommen!

Bygg- och fastighetsbranschen skriker efter arbetskraft. Samtidigt finns kvalificerad, men outnyttjad kompetens bland alla nyanlända. För att få fart på matchningen pågår idag flera initiativ som ger hopp. På Peab satsar man både på praktikprogram...

Svensk forskningsstudie: Kartdata som öppna data ger vinst på minst 200 miljoner

Den 15 november, presenterades resultat från Sveriges och Nordens första forskningsstudie om de samhällsekonomiska effekterna av öppna geodata. Branschorganisationen ULI Geoforum, som är beställare av studien, menar att riksdag och kommunfullmäktige måste se till...

Stora vinster med återbruk på kontor

Det finns både ekonomisk och miljömässig potential då byggnadsmaterial och möbler på kontoren återbrukas. Foto: Mostphotos FÖRDJUPNINGSMATERIAL Rapporten Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor ivl.se OMPROJEKTET Projektet Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor har...

Billigare med blandade basbostäder

Det krävs bostadspolitiska åtgärder – inte bara för hushåll med sociala problem, utan även för de med låg inkomst. Till exempel fler ”basbostäder” enligt en modell som tillämpas in flera tyska städer. Det föreslår...