En övergång till öppna kartdata beräknas spara 6 miljarder årligen till det offentliga

Data är råvaran i den digitala ekonomin. Med avgiftsfria och lättanvända kartdata kan plan- och byggprocessen digitaliseras och därmed öka bostadsbyggandet. I dag publicerades Sveriges första forskningsrapport om de samhällsekonomiska effekterna av öppna kartdata...

Växjö årets Arkitekturkommun 2018

Växjö är årets Arkitekturkommun 2018, tätt följd av Landskrona och Örebro. Topptrion förenas i att de lyckas kombinera en hög byggtakt i förhållande till bostadsbehov med bra villkor för att utveckla arkitekturen i kommunen....

Röststyrning tar allt större plats i det smarta hemmet

Åtta av tio smarta hem-intresserade anser att det är viktigt att ett nybyggt hus eller lägenhet är förberedd för hemautomation. Det framgår av m.nu:s undersökning “Det svenska smarta hemmet 2019”, som även visar att...

Newst och Albacross i samarbete för att göra fastighetsmarknaden mer proaktiv

Newst.se, som driver en marknadsplats för lokaler och kommersiella fastigheter, har lanserat ett exklusivt samarbete med Albacross. Samarbetet innebär att annonsörer på Newst.se i realtid får information om vilka typer av företag och organisationer...

Workshop för framtiden

Lantmäteriet bjuder nu  in till "Workshop för framtiden", en workshop om digitaliseringens möjligheter i samhällsbyggnadsprocessen.  Målgruppen är samhällsbyggandschefer och andra nyckelpersoner inom kommuner och myndigheter. Första tillfället är den 3 oktober i Stockholm och under...

Sju gånger fler som dör av avgaser än av trafikolyckor i Malmö enligt ny...

Vad skulle hända om vi tog bort bensin- och dieseldrivna fordon i Malmö? Detta har forskare undersökt och räknat på. Det är forskare från Lunds universitet i samarbete med Malmö universitet, Umeå universitet, Malmö kommun...

Gemensam kraftsamling nödvändig för att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen

En sammanhållen digital samhällsbyggnadsprocess skulle spara pengar, tid och höja kvaliteten i de olika delprocesserna. För att nå dit krävs enhetliga och standardiserade data som lagras i en nationell infrastruktur och är tillgänglig för...

Ta tempen på jobbet

Att medarbetare utvecklas och mår bra på jobbet är avgörande för ett företags framgång. Det är bakgrunden till Winningtemp, ett digitalt verktyg och en svensk innovation som hjälper chefer att mäta hur välmående och...

Lunds stift bygger klosterlikt spa

Arkitekturen spelar en avgörande roll när Svenska kyrkan öppnar sitt allra första spa. Arkitektkontoren Johan Sundberg arkitektur och Blasberg Andréasson har med Andrum gestaltat en miljö med en säker form- och materialhantering som sätter...

Naturens gratisarbete kan påverka beslut

Fler beslut kommer inom de kommande fem åren att fattas utifrån kunskap om naturens gratisarbete och ekosystemtjänster. Den bedömningen gör 75 procent av totalt 200 tillfrågade strateger, chefer och sakkunniga på kommuner, länsstyrelser, bygg-...