Släpp handbromsen!

Bygg- och fastighetsbranschen skriker efter arbetskraft. För att komma tillrätta med bristen på kompetens pågår flera satsningar med bland annat lärlingsplatser, speeddating och rabatt på arbetsgivaravgiften. Men det räcker inte på långa vägar. Vi måste...

Samhällsbyggarnas nya styrelse

Under Samhällsbyggarnas årsstämma den 18 maj valdes 2 nya ledamöter in i styrelsen och Jan Wejdmark omvaldes som ordförande för föreningen. Stefan Engdahl, Planeringsdirektör på Trafikverketoch Eva Ellenfors, fastighets- och organisationskonsult i sitt egna företag,...

Årets Fastighetsförvaltare 2017 är utsedda!

Stefan Nipstrand på Svenska Handelsfastigheter och Antti Ahonen på HSB Stockholm är Årets Fastighetsförvaltare 2017. Aff – Forum för förvaltning och service delade ut priset Årets Fastighetsförvaltare i samband med sin årsstämma. Det är andra...

Inget stoppar satsningarna i Göteborg

På västfronten intet nytt. Så lät det länge när det gäller större byggprojekt i Göteborg. Nu är det tvärt om. Allt händer samtidigt och allt ska vara klart till 400-års jubiléet 2021. Allt ska dessutom...

Vägen till en transportsnål stad

Alla måste hjälpa till att bygga det hållbara transportsystemet. Inte minst aktörer i exploateringsfasen har en viktig roll i omställningen till ett transportsnålt samhälle där det enklaste och bästa valet är att gå, cykla...

CoClass ger effektiv och hållbar hantering av den byggda miljön

Undersökningar från Svensk Byggtjänst visar att bristande kommunikation årligen fördyrar byggproduktion och förvaltning med cirka 60 miljarder kronor. Nu hoppas ledande aktörer inom samhällsbyggnad att det nya klassifikationssystemet CoClass till stor del kan lösa...

Profilen: Tuomas Särkilahti, VD Skanska Finland

ROTI, eller Return on taxpayer investment, handlar om att skattebetalarna ska få ut så mycket som möjligt av sina skattekronor. Skanskas Finlands-vd, Tuomas Särkilahti, är Nordens främsta apostel. – Jag ser det som ingenjörens plikt...

Ny teknik skapar ny kreativitet

Varje år försvinner närmare 100 000 jobb i Sverige på grund av digitaliseringen. Det låter ju deppigt. Men faktum är att de tekniska framstegen också kan skapa många jobb och få företag att växa. – Det som...

Behövs 710 000 bostäder? Knappast

Ta tag i de verkliga problemen istället för lägga alla krafter på att bygga så mycket nya bostäder. Det menar Maria Pleiborn, demograf på WSP. – Prognoserna som ligger till grund för beräkningen 710 000...

Falköpings kommun satsar allt på digital översiktplan

-Kommunens översiktsplan finns enbart i digitalt format. Den innehåller så mycket information att den inte går att ha i pappersversion, säger planarkitekt Amelie Sandström, Falköpings Kommun. Våren 2016 genomförde Falköpings kommun en digital medborgardialog med...