KTH får idéer att blomma

Odla din egen basilika och gräslök ovanpå ditt akvarium. Mer närodlat än så kan du knappast komma.   En app som gör det lättare hushålla med elen, ett mini-växthus ovanpå ett akvarium och ett smart system...

Billigare med blandade basbostäder

Det krävs bostadspolitiska åtgärder – inte bara för hushåll med sociala problem, utan även för de med låg inkomst. Till exempel fler ”basbostäder” enligt en modell som tillämpas in flera tyska städer. Det föreslår...

#sistaspikenikistan

Uppropet #sistaspikenikistan gav arbetet med att skapa jämställda villkor i samhällsbyggarbranschen en ordentlig skjuts framåt. Och nu fortsätter det. – Den här rörelsen går inte längre att stoppa. Det finns en sådan otrolig drivkraft...

Behöver Sverige en samhällsbyggnadsminister?

Samhällsplanering är en komplex verksamhet som kräver en lång tidshorisont. Därför behöver Sverige en samhällsbyggnadsminister som håller ihop processen och ser till helheten. Det föreslår Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens IVA. Beslut som rör samhällsbyggande berör oss alla...

Så kommer framtidens kontor och lokaler att se ut

Johan Zachrisson och Milena Kuljanin på Cushman & Wakefield om trenderna som formar morgondagens kontor. Hur kommer framtidens kontor att se ut? Våra arbetsplatser är under ständig förändring. Förändrade beteenden, samhällets tekniska utveckling och företagens...

Ekologiska Ungdomsstiftelsen utser Robin Al-Salehi till årets stipendiat

Den Ekologiska Ungdomsstiftelsen har utsett Robin Al-Salehi till årets stipendiat för sitt projekt Resurseffektiva Städer! Styrelsens motivering Ett projekt med en stor dos av socialt entreprenörskap och innovativt tänkande som möjliggör att outnyttjade ytor används bättre, antingen permanent...

Arwidssonprofessuren – En ny tvärvetenskaplig professur i Tillämpad stadsbyggnad 

Arwidssonstiftelsen donerar 20 miljoner till en ny professur i Tillämpad stadsbyggnad på KTH. Stiftelsens mål är att nya forskningsresultat ska bidra till utformandet av hållbara stadsmiljöer i våra svenska kommuner. Professuren är tvärvetenskaplig och...

Framtidens samhällsbyggare tycker till om Vallastaden

Henrietta Wall, Samhällsbyggnadsprogrammet på KTH: – När jag gick runt i Vallastaden blev jag genast positivt överraskad av hur väl jag trivdes. Jag uppskattade blandningen av stilar, storlekar och upplåtelseformer. Det som bidrog till denna...

Variation i visionära Vallastaden

Målet var att skapa något för alla och 40 olika aktörer valdes ut för att bygga. Resultatet blev Vallastaden med 1 000 bostäder i kvarter där ingen gata är den andra lik. I området samsas...

Likströmmen gör revansch

Växelström är i dag standard i våra allmänna elnät. Men nu kommer likströmmens revansch. En av de som ser likströmmens fördelar är Vasakronan. De driver nu ett likströmsnät i Uppsala, som använder el från solpaneler...