Gröna lösningar för levande städer

Den 17 november hölls konferensen "Gröna lösningar skapar levande städer” i Stockholm. Konferensen arrangerades av partners inom projektet C/O City, Boverket, Naturvårdsverket och Vinnova. Konferensen tar avstamp i frågeställningen om behovet av att planera för en...

Hemma hos-labb

I nummer 4/2016 skrev vi om Hampus Sandqvist som deltog i HSB Living Lab vid Chalmers i Göteborg. Nu öppnar även Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm ett Live-In Lab för att öka innovationstakten och...

Snabbare matchning till praktik

Nio år. Så lång tid tar det för hälften av alla nyanlända i Sverige att få jobb, enligt statistik från SCB. Det håller inte. Framför allt inte som det faktiskt finns en stor efterfrågan på...

Konst i kvarteret: en fråga om hållbarhet

Två konstverk har röstats fram i en unik tävling med hjälp av invånarna i Skanskas kvarter Brf Synvillan i Göteborg. Konstverken markerar platsens historia, men syftar också mot en hållbar framtid på flera sätt.  Nybyggda...

Nyanländ? Välkommen!

Bygg- och fastighetsbranschen skriker efter arbetskraft. Samtidigt finns kvalificerad, men outnyttjad kompetens bland alla nyanlända. För att få fart på matchningen pågår idag flera initiativ som ger hopp. På Peab satsar man både på praktikprogram...

Sarah Bragée – tänker på stan

Vad gör en stad eller en region attraktiv? Hur vill människor bo i framtiden? Och hur ska vi planera och bygga vårt samhälle för att lyckas? Det är frågor som många ställer sig. Sarah...

10 miljoner till forskning om digitalisering i samhällsbyggandet

Ny utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment med 10 miljoner kronor i potten. Utlysningen består av två delar, en med fokus på livscykelperspektivet i samhällsbyggnadsprocesser och en om juridiska och organisatoriska förutsättningar...

Stark hållbar byggutveckling i både region öst och väst

Sverige ligger långt fram när det kommer till hållbart byggande, Både Värmland, Östergötland och Västkusten står inför många positiva och klimatsmarta förändringar. Hållbar byggutveckling är idag helt avgörande i alla sammanhang och på alla platser...

Det våras i augusti

Det mesta här i världen är cykliskt, och förloppen brukar börja om våren. Det gäller växterna, det gäller djuren men det gäller inte samhällsbyggarna. Dessa antas visserligen till sina respektive högskolor om våren, men...

Tid för trä

Ungefär nu skulle Sverige vara en världsledande träbyggnation, enligt den nationella strategin ”Mer trä i byggandet”, som regeringen upprättade 2004. Om vi lyckats? – Nja, inte riktigt. En finanskris kom emellan. Men vi står mitt i...