CoClass ger effektiv och hållbar hantering av den byggda miljön

Undersökningar från Svensk Byggtjänst visar att bristande kommunikation årligen fördyrar byggproduktion och förvaltning med cirka 60 miljarder kronor. Nu hoppas ledande aktörer inom samhällsbyggnad att det nya klassifikationssystemet CoClass till stor del kan lösa...

Profilen: Tuomas Särkilahti, VD Skanska Finland

ROTI, eller Return on taxpayer investment, handlar om att skattebetalarna ska få ut så mycket som möjligt av sina skattekronor. Skanskas Finlands-vd, Tuomas Särkilahti, är Nordens främsta apostel. – Jag ser det som ingenjörens plikt...

Ny teknik skapar ny kreativitet

Varje år försvinner närmare 100 000 jobb i Sverige på grund av digitaliseringen. Det låter ju deppigt. Men faktum är att de tekniska framstegen också kan skapa många jobb och få företag att växa. – Det som...

Behövs 710 000 bostäder? Knappast

Ta tag i de verkliga problemen istället för lägga alla krafter på att bygga så mycket nya bostäder. Det menar Maria Pleiborn, demograf på WSP. – Prognoserna som ligger till grund för beräkningen 710 000...

Falköpings kommun satsar allt på digital översiktplan

-Kommunens översiktsplan finns enbart i digitalt format. Den innehåller så mycket information att den inte går att ha i pappersversion, säger planarkitekt Amelie Sandström, Falköpings Kommun. Våren 2016 genomförde Falköpings kommun en digital medborgardialog med...

En övergång till öppna kartdata beräknas spara 6 miljarder årligen till det offentliga

Data är råvaran i den digitala ekonomin. Med avgiftsfria och lättanvända kartdata kan plan- och byggprocessen digitaliseras och därmed öka bostadsbyggandet. I dag publicerades Sveriges första forskningsrapport om de samhällsekonomiska effekterna av öppna kartdata...

Finska flickor näst bäst i världen på matematik och Sverige är tillbaka på 2009-års...

Sverige gör bättre i från sig än vid testet som genomfördes tre år tidigare, nu ligger resultaten på 2009 års nivå. Sverige är därmed inte sämre än snittet i OECD- länderna. Bäst i Norden...

Svensk forskningsstudie: Kartdata som öppna data ger vinst på minst 200 miljoner

Den 15 november, presenterades resultat från Sveriges och Nordens första forskningsstudie om de samhällsekonomiska effekterna av öppna geodata. Branschorganisationen ULI Geoforum, som är beställare av studien, menar att riksdag och kommunfullmäktige måste se till...

Tyresö kommun öppnar kontor på Söder

Tyresö kommun – på Södermalm. Det blir verklighet om några veckor då kommunen öppnar sin nya lokal på Högbergsgatan 91. Med lokalen på Högbergsgatan hoppas kommunen kunna underlätta för medarbetare som besöker Stockholms stad för...

Open House Stockholm

Vad finns bakom portarna i gamla Lumafabriken? Hur ser det ut där Zlatan och de andra spelarna byter om och peppar inför match? Och var finns byggnaderna Pylon, Tetragon och Helicon? Under arkitekturfestivalen Open...