Omgivningspåverkansrapporten 2018: Kommuner och hantering av omgivningspåverkan

 FN och stadsplanerare världen över talar om förtätning som en viktig lösning för att skapa attraktiva och hållbara städer.  Även i Sverige är urbaniseringstakten fortsatt hög och det byggs allt tätare, speciellt i våra...

Hållbara städer, på riktigt

Att lägga grunden för hållbara städer – på riktigt. Det är den uppgift som Rådet för hållbara städer har på sitt bord. Men hur ska det gå till? – Vi måste ta ett helhetsgrepp...

Det rör på sig (i alla fall i Sundbyberg)

Sundbyberg är landets minsta och mest tätbefolkade kommun. Dessutom är den snabbväxande. Till 2030 beräknas antalet invånare öka från dagens 50 000 till 77 000. Då kan inte antalet bilar växa i samma takt. Därför har...

Johnny Kellner är årets Excellen in Civil Engineering 2018

Han har ägnat sin karriär åt att minska de negativa miljökonsekvenserna av det svenska byggandet. Han har varit en framträdande och pådrivande aktör i byggbranschen kvalitets-, utvecklings- och miljöfrågor i över 30 år. Genom...

Camilla Käll är årets Clarence Morberg pristagare 2018!

Vid 24 års ålder grundade hon tillsammans med Stefan Gustavsson bostadsutvecklaren Blooc som idag, 7 år senare, levererat över 250 bostäder i 13 bostadsområden i Stockholm och Uppsala. Hon brinner för att lyfta unga personer...

Ulrika Francke är årets samhällsbyggare 2018

Hon har, med sitt långsiktiga arbete, utvecklat de företag hon varit verksam i och de gemensamma satsningar som lyfter hela samhällsbyggnadssektorn och tydliggör sektorns roll i hela samhället. Hon var en av de drivande bakom...

Ny bok om 3D fastigheter

Den internationella branschorganisationen FIG (International Federation of Surveyors) publicerade i mars en bok om tredimensionella (3D) fastigheter. Bokens engelska titel är "Best Practices 3D Cadastre". Cadastre kan översättas med fastighetsregister / fastighetsregisterkarta på svenska. Syftet...

Stora vinster med återbruk på kontor

Det finns både ekonomisk och miljömässig potential då byggnadsmaterial och möbler på kontoren återbrukas. Foto: Mostphotos FÖRDJUPNINGSMATERIAL Rapporten Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor ivl.se OMPROJEKTET Projektet Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor har...

Smarta byggnader och potentialen för självfinansiering

  Ny forskning från Siemens Financial Services (SFS) har uppskattat möjligheterna för egenfinansierad omvandling till smarta byggnader för kommersiella och statliga fastigheter samt sjukhus. Privata finansieringslösningar, som exempelvis tjänsten "Smart Buildings as a Service",...

Business Arena 2018 har stort fokus på kontor

Kontor och skola är områden som fått ökat utrymme i årets upplaga av Business Arena Stockholm. - Vi har ett helt nytt kontorsseminarium i år och jättebra talare vad gäller framtidens skola, säger Linda Lagerdahl,...