Joel Jonsson får Silverbalken 2019

Silverbalken är Stålbyggnadsinstitutets utmärkelse för speciellt framträdande insatser för stålbyggandets utveckling. I år delades Silverbalken ut för 45:e året i rad och mottogs av Joel Jonsson vid en prisceremoni under Stålbyggnadsdagen 2019. – Jag hade...

Nationalmuseums renovering vinner Stålbyggnadspriset 2019

För första gången gick Stålbyggnadspriset till en renovering och ombyggnation. Juryn imponerades av Nationalmuseums eleganta glaskupoler uppburna av avancerade stålstrukturer. Containervillan, Husarviksbron och Nacka Strand No 4 tilldelades var sitt hedersomnämnande. Som avslutning på Stålbyggnadsdagen den 7 november...

Nationella kvinnokonferensen Wonder Women ger verktyg för att utveckla företag

Wonder Women hölls i år i Stockholm under en helg i september med syftet att ge deltagarna verktyg för de deltagande kvinnorna att utveckla sina företag. Wonder Women startade 2017 i Uppsala av Klara-maria, grundaren...

Slarv orsak till dödsolyckor på byggen

2018 dog 12 personer på svenska byggarbetsplatser. Den senaste tioårsperioden har bygg- och transportbranscherna omväxlande haft de flesta dödsolyckorna. Trots det är säkerhetskulturen inom samhälls­byggnad inte stark. Enligt en färsk Novus-undersökning känner var fjärde...

Brett spektrum av hållbarhet på årets konferens

Samhällsbyggnadsdagarna befäster sin roll som branschens årliga mötesplats. Temat Framtidens boende lockade 600 deltagare från hela landet. Många föredrag hade en grön nyans, vare sig de handlade om betong, laddstolpar eller låneräntor. Branschen har siktet inställt...

Nytt och extra tjockt nummer ute nu!

Samhällsbyggaren nr 3 2019: Tänk om, tänk nytt, tänk cirkulärt Ur innehållet: Tänk runt. Tillverkningsindustrin har fattat grejen och börjat jobba cirkulärt. Vad kan byggsektorn lära av dem? Spanarna. De är studenterna som ska skapa morgondagens samhällen. Malmö samlar sig. Byggbranschen tröttnade...

Årets vinnare av bästa examensarbete inom fastighetsekonomi 2019!

Lena Lidman och Klara Egerström är vinnare av bästa fastighetsekonomiska examensarbete 2019! Examensarbetet ”Föreningsskuldens påverkan på bostadsrättsföreningarnas värde -finns det en optimal kapitalstruktur?” behandlar en komplex frågeställning som är ständigt aktuell på såväl bostadsmarknaden som...

Samhällsbyggarna delar ut priset för bästa examensarbete inom fastighetsrätt 2019 till Hanna Hallbäck

I examensarbetet Vem betalar den kommunala infrastrukturen? – Tillämpning av exploateringsavtal, har författaren lyckats med balansgången mellan teori och praktik i en fråga som intresserar många. Det är ett mycket väl genomfört arbete som...

Årets Excellence in Civil Engineering 2019 är Peter Collin

Med sin erfarenhet och idérikedom har årets pristagare bidragit till att utveckla brobyggandet under många år. Han har i sitt arbete, som skett både i Sverige och internationellt, bland annat tagit ett flertal FoU...

Årets Samhällsbyggare 2019 är Anna-Lena Lehto!

Genom att skapa ett traineeprogram på Uppsalahem har hon arbetat för att få in nya perspektiv och erfarenheter in i fastighetsbranschen. Hon har fått se många av dessa traineer utvecklas till personer med ledande...