Gröna Bilister släpper ny rapport om effekter av mjuka åtgärder i transportplaneringen

I många av Sveriges kommuner jobbas det enträget med att öka andelen av det hållbara resandet. Förutom investeringar i superbussar och nya gång- och cykelvägar, så kallade hårda åtgärder, kompletteras ofta arbetet med mjuka...

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) presenterar ny rapport som lyfter utmaningar och möjligheter med den gröna...

Nu presenterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt Innovation i skogsnäringen sin slutrapport. I rapporten belyser IVA den viktiga roll skogen kan spela i framtidens bioekonomi men efterfrågar samtidigt ett ökat samspel mellan skogsnäring, akademi och...