Gemensam kraftsamling nödvändig för att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen

En sammanhållen digital samhällsbyggnadsprocess skulle spara pengar, tid och höja kvaliteten i de olika delprocesserna. För att nå dit krävs enhetliga och standardiserade data som lagras i en nationell infrastruktur och är tillgänglig för...

Ny rapport: Mer delad data för att klara framtidens transportutmaningar

Resursanvändning är en ödesfråga som påverkar både klimatet och den biologiska mångfalden. Vi måste därför undvika onödiga transporter, samordna nödvändiga transporter och öka transporternas fyllnads- och nyttjandegrad, för att vi ska nå ett klimat-...

 Sveriges Bostadsrättsrapport 2019: Trenderna som kan påverka vårt boende 2020 

Uppkopplade bostäder, delningsekonomi och nya lagar. Decennieskiftet närmar sig med stormsteg – men vilka trender kommer att påverka vårt boende 2020? SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB listar de viktigaste förändringarna som bostadsrättsägare bör hålla koll...

Rapport: Sverige kan lära av andra om elsparkcyklar

Fenomenet med delade transporttjänster som elsparkcyklar och cyklar har snabbt exploderat i flertalet svenska städer – på gott och ont. Nedskräpning, bristande säkerhet och otillräcklig integrering med övrig kollektivtrafik är några av utmaningarna. Samma typ...

Ny rapport: Finns framtidens stadskärna i backspegeln?

Under senare år har vi sett hur landets stadskärnor ömsar skinn. Och utvecklingen fortsätter. I takt med att allt fler köp sker på̊ nätet och att upplevelser blivit viktigare tyder mycket på̊ att stadskärnan...

Ny rapport visar: Även låginkomsttagare har råd med nyproduktion

Den 12 december lanseras Fores rapport “Det finns nyproduktion som även hushåll med låga inkomster har råd med”. Rapporten, som är skriven av Jan Berg och Hans Lind slår hål på det vanligt förekommande...

Ny rapport visar att medieinnehållet domineras fortsatt av män

Kvinnor och män är långt ifrån jämställt representerade i svenska nyhetsmedier. Det är tydligt när Rättvisaren 2019 nu lanseras. Rapporten visar nämligen på fortsatt stora skevheter gällande hur kvinnor och män får synas i media gentemot...

 Ny rapport: Det är vi beredda att offra för ett bättre boende 

Stanna kvar i en dålig relation eller låta bli att skaffa barn, vad är egentligen svenskarna beredda att göra för att ha råd med ett bättre boende? Det har Svensk Fastighetsförmedling undersökt i Trendrapporten...

Ny rapport från IVA: Så klarar det svenska energisystemet klimatmålen

Energi har Sverige gott om. Men politisk styrning, stora investeringar och samarbete krävs för att energisystemet ska nå klimatmålen. Det enligt Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) fjärde rapport i serien Vägval för klimatet. - Föreställ dig att...

Därför vill generation Z bo i villa

För de flesta unga i generation z är villan en dröm och förstahandsval, följt av bostadsrätt. Är det argument nog för att inrikta bostadsbyggandet på ägt boende, eller ligger framtiden i nya delningslösningar, där vinnarna...