Ny hållbarhetsredovisning från Thomas Concrete Group AB

Ett år innan lagen om hållbarhetsredovisning infördes i Sverige publicerade Thomas Concrete Group sin första rapport. Sedan dess har företaget fortsatt att aktivt jobba med att bli bättre och tydligt redovisa hur företaget arbetar...

Olika mycket jämställt i samhällsbyggnadssektorn

Trots att fastighetsbranschen utpekats som jämställd är den bara aningen bättre än medianen för alla branscher i Sverige. På vissa delområden har byggbranschen kommit längre. Mest jämställd av alla delbranscher inom samhällsbyggnad är el/energi....

Ny rapport: Borde Sverige införa social housing – och i så fall hur?

Tankesmedjan Fores publicerar rapporten En social bostadssektor i Sverige? skriven av Anna Granath Hansson, KTH. Rapporten presenterar tre potentiella modeller för en social bostadssektor i en svensk kontext och vad en sådan skulle kunna tillföra...

Ny slutrapport från IVA: Så når Sverige klimatmålen

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) lanserar nu slutrapporten i serien Vägval för klimatet. Modiga politiker, företag i framkant och medborgare som accepterar förändring. Det är förutsättningar för att nå klimatmålen när teknikskiften inom infrastruktur, energisystem, industrier...

Ny rapport: IVA vill att delning av lokaler blir norm

Delning av ytor och befintliga kontorslokaler är nödvändigt i ett hållbart samhälle. Det enligt den nya rapporten från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA); Lokaldelning som norm. - Sveriges lokalsvinn är ohållbart. Kontorslokaler och andra verksamhetslokaler nyttjas bara...

Gemensam kraftsamling nödvändig för att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen

En sammanhållen digital samhällsbyggnadsprocess skulle spara pengar, tid och höja kvaliteten i de olika delprocesserna. För att nå dit krävs enhetliga och standardiserade data som lagras i en nationell infrastruktur och är tillgänglig för...

Ny rapport: Mer delad data för att klara framtidens transportutmaningar

Resursanvändning är en ödesfråga som påverkar både klimatet och den biologiska mångfalden. Vi måste därför undvika onödiga transporter, samordna nödvändiga transporter och öka transporternas fyllnads- och nyttjandegrad, för att vi ska nå ett klimat-...

 Sveriges Bostadsrättsrapport 2019: Trenderna som kan påverka vårt boende 2020 

Uppkopplade bostäder, delningsekonomi och nya lagar. Decennieskiftet närmar sig med stormsteg – men vilka trender kommer att påverka vårt boende 2020? SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB listar de viktigaste förändringarna som bostadsrättsägare bör hålla koll...

Rapport: Sverige kan lära av andra om elsparkcyklar

Fenomenet med delade transporttjänster som elsparkcyklar och cyklar har snabbt exploderat i flertalet svenska städer – på gott och ont. Nedskräpning, bristande säkerhet och otillräcklig integrering med övrig kollektivtrafik är några av utmaningarna. Samma typ...

Ny rapport: Finns framtidens stadskärna i backspegeln?

Under senare år har vi sett hur landets stadskärnor ömsar skinn. Och utvecklingen fortsätter. I takt med att allt fler köp sker på̊ nätet och att upplevelser blivit viktigare tyder mycket på̊ att stadskärnan...