Grannarna vi vill förbjuda i bostadsrättsföreningen

0
Har du tänkt köpa en bostad i syfte att hyra ut i andra hand? Oroar du dig för dåliga referenser från tidigare boenden eller har du betalningsanmärkningar? I Sveriges Bostadsrättsrapport 2020 framtagen av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum...

Ökad medvetenhet men machokulturen består

0
Medvetenheten om jämställdhet bland cheferna har ökat dramatiskt på åtta år. Stora framsteg har gjorts på bred front för ökad mångfald och jämställdhet. Men kvinnorna uppfattar arbetsklimatet betydligt sämre än männen. Machokulturen är fortfarande...

Varannan svensk vill minska sin klimatpåverkan genom solceller

0
Enligt Solrapporten från Vattenfall kan en majoritet tänka sig att investera i solceller redan under det närmaste året. Den främsta anledningen visar sig vara för att minska sin klimatpåverkan. Det uppger drygt hälften av...

Ny hållbarhetsredovisning från Thomas Concrete Group AB

0
Ett år innan lagen om hållbarhetsredovisning infördes i Sverige publicerade Thomas Concrete Group sin första rapport. Sedan dess har företaget fortsatt att aktivt jobba med att bli bättre och tydligt redovisa hur företaget arbetar...

Olika mycket jämställt i samhällsbyggnadssektorn

0
Trots att fastighetsbranschen utpekats som jämställd är den bara aningen bättre än medianen för alla branscher i Sverige. På vissa delområden har byggbranschen kommit längre. Mest jämställd av alla delbranscher inom samhällsbyggnad är el/energi....

Ny rapport: Borde Sverige införa social housing – och i så fall hur?

0
Tankesmedjan Fores publicerar rapporten En social bostadssektor i Sverige? skriven av Anna Granath Hansson, KTH. Rapporten presenterar tre potentiella modeller för en social bostadssektor i en svensk kontext och vad en sådan skulle kunna tillföra...

Ny slutrapport från IVA: Så når Sverige klimatmålen

0
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) lanserar nu slutrapporten i serien Vägval för klimatet. Modiga politiker, företag i framkant och medborgare som accepterar förändring. Det är förutsättningar för att nå klimatmålen när teknikskiften inom infrastruktur, energisystem, industrier...

Ny rapport: IVA vill att delning av lokaler blir norm

0
Delning av ytor och befintliga kontorslokaler är nödvändigt i ett hållbart samhälle. Det enligt den nya rapporten från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA); Lokaldelning som norm. - Sveriges lokalsvinn är ohållbart. Kontorslokaler och andra verksamhetslokaler nyttjas bara...

Gemensam kraftsamling nödvändig för att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen

0
En sammanhållen digital samhällsbyggnadsprocess skulle spara pengar, tid och höja kvaliteten i de olika delprocesserna. För att nå dit krävs enhetliga och standardiserade data som lagras i en nationell infrastruktur och är tillgänglig för...

Ny rapport: Mer delad data för att klara framtidens transportutmaningar

0
Resursanvändning är en ödesfråga som påverkar både klimatet och den biologiska mångfalden. Vi måste därför undvika onödiga transporter, samordna nödvändiga transporter och öka transporternas fyllnads- och nyttjandegrad, för att vi ska nå ett klimat-...
Annons