Rapport: Kommunerna som är bäst rustade för framtiden

Befolkningsutveckling, åldersfördelning och utbildning är tre av tretton parametrar som analys- och teknikkonsultföretaget WSP tittat på när de listat Sveriges mest robusta regioner och kommuner. Kungsbacka hamnar i topp framför ett pärlband av stockholmskommuner. –Vår...

Ny rapport: Kvalitet i färdtjänsten

Reglerna för färdtjänsten skiljer sig åt över landet. På många ställen leder oflexibla regelverk och brister kring punktlighet till svårigheter för resenärerna att klara vardagslivet. Detta framgår av en kartläggning av kvaliteten i färdtjänsten...

Trygghetsgranskning av tävlingsförslag – Hedda Anderssongymnasiet, Lund

Den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige har granskat det vinnande tävlingsförslaget för den nya gymnasieskolan (Hedda Anderssongymnasiet) i Lunds kommun. Förslaget har analyserats utifrån de förutsättningar som skapas/inte skapas genom den fysiska utformningen av...

Billigare med blandade basbostäder

Det krävs bostadspolitiska åtgärder – inte bara för hushåll med sociala problem, utan även för de med låg inkomst. Till exempel fler ”basbostäder” enligt en modell som tillämpas in flera tyska städer. Det föreslår...

Gröna Bilister släpper ny rapport om effekter av mjuka åtgärder i transportplaneringen

I många av Sveriges kommuner jobbas det enträget med att öka andelen av det hållbara resandet. Förutom investeringar i superbussar och nya gång- och cykelvägar, så kallade hårda åtgärder, kompletteras ofta arbetet med mjuka...

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) presenterar ny rapport som lyfter utmaningar och möjligheter med den gröna...

Nu presenterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt Innovation i skogsnäringen sin slutrapport. I rapporten belyser IVA den viktiga roll skogen kan spela i framtidens bioekonomi men efterfrågar samtidigt ett ökat samspel mellan skogsnäring, akademi och...