En välskriven uppsats som behandlar ett ständigt aktuellt och relevant ämne inte enbart för akademin och fastighetsbranschen utan även för samhället i stort. Uppsatsens resultat och metodik bör även kunna användas konkret på bostadsmarknaden för att både bedöma potentiella risker och i förlängningen även prissätta dessa risker.

Så låter motiveringen till årets bästa examensarbete inom fastighetsekonomi “Prissättning i förhållande till föreningsskuld på bostadsmarknaden”, författat av Jonatan Oldenburg och Fredrik Salman.

Läs mer om vinnarna och priset här.