I examensarbetet “Tvångsanslutning till gemensamhetsanläggning – En analys av väsentlighetsvillkoret i anläggningslagen” granskar författarna innebörden av kriteriet väsentlig betydelse, som är ett lagstadgat villkor som måste vara uppfyllt för att det ska vara möjligt att med tvång ansluta fastigheter till gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen. Författarna har på ett intresseväckande sätt tagit sig an en aktuell frågeställning. Arbetet håller en hög vetenskaplig kvalitet och ger praktisk vägledning till dem som på olika sätt berörs av beslut om gemensamhetsanläggningar. Slutsatsen, att väsentlighetsvillkoret borde skärpas, kan även utgöra ett led i kommande diskussioner om lagstiftningen och dess tillämpning.

Så låter motiveringen till årets bästa examensarbete inom fastighetsrätt “Tvångsanslutning till gemensamhetsanläggning – En analys av väsentlighetsvillkoret i anläggningslagen”, författat av Sofia Kaddani och Olivia Hermansson.

Läs mer om vinnarna och priset här.