Mer än varannan svensk kan tänka sig att äta alger i framtiden. Och bara var fjärde säger blankt nej till en framtida meny med alger, insekter och laboratorieodlat kött. Det visar en Sifo-undersökning som Coop beställt och som gjordes bland 1 000 svenskar

dag får vi en stor del av vårt protein från mat som inte är hållbar i längden. Vi måste tänka nytt för att jordens resurser ska räcka, så det är glädjande att svenskarna är nyfikna på framtidens mat

säger Louise König, hållbarhetschef på Coop.

Undersökningen visar att 56 procent kan tänka sig att äta alger i framtiden, 27 procent kan tänka sig odlat kött, medan 19 procent är öppna för att äta insekter. En av fyra tillfrågade, 25 procent, sade nej till alla alternativ. Den största öppenheten finns hos de yngre.

Odlat kött är den stora vattendelaren: 48 procent svarar ja bland de som är 18-29 år, medan bara 16 procent bland dem över 65 år var positiva.