Sigge Thernwalls pris är Sveriges största pris inom hållbar samhällsbyggnad. En miljon kronor delas vartannat år ut till en eller flera personer som genom forskning och innovation bidrar till ett bättre samhälle.
Nominera nu och fram till 16 februari!

Sigge Thernwall var en engagerad och hängiven ingenjör som ville fortsätta skapa samhällsnytta efter sin död. Han testamenterade stora summor till en utvecklingsfond som belönar forskning och utveckling inom samhällsbyggnad. 2020 delas hans pris ut för 15:e gången till innovationer i samhällsbyggnadssektorn som skapar ett värde för invånarna.
Tara Wood, en av vinnarna 2018:
– Priset är ett erkännande av det arbete jag och mina kollegor har gjort för att ta vara på ny teknik och kunskap.

Ramboll förvaltar Sigge Thernwalls fond och utser tillsammans med Ingenjörsvetenskapsakademien – IVA, pristagare vars arbete med forskning inom tekniska ämnen bidrar till ett bättre samhällsbyggande.
– Vi vill lyfta fram eldsjälarna i branschen som tagit sin och andras forskning från teori till praktik och därmed bidragit till samhällsnyttan, säger Niklas Sörensen, medlem av priskommittén och VD för Ramboll i Sverige.
– Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra både vardagen och världen. När det blir verklighet i forskningsprojekt skapar vi nytta på riktigt för framtiden.

Vinn samhällsbyggarbranschens Nobelpris
Nomineringstid: 16/12–16/2
Priset på 1MSEK delas ut 23/4 till en eller flera pristagare
Målgrupper: forskare och branschen
Ansökan och nominering görs på: https://se.ramboll.com/om-oss/sigge-thernwall