Under maj månad är utbudet på bostadsmarknaden ofta som allra störst. I samband med detta har SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB i en ny rapport kartlagt vad svenskarna kollar upp inför ett bostadsköp. Föreningens ekonomi, storlek och framtida renoveringar toppar listan.

Men vad är egentligen viktigast? SBCs expert tipsar om några av de saker man bör tänka extra på inför ett bostadsköp. Att köpa en bostad är en av livets största investeringar. Därför är det av stor vikt att köparen ser till att ha ordentligt med information innan en affär genomförs. I Sveriges Bostadsrättsrapport 2019 i vilken SBC undersökt vad svenskarna främst kollar upp inför ett bostadsköp hamnar föreningens ekonomi i topp. Det är nämligen något som 60 procent kollar upp inför en eventuell affär. Därefter följer antalet lägenheter i fastigheten, genomförda och planerade renoveringar samt gemensamma utrymmen i föreningen. Samtidigt visar rapporten att energideklarationen och radonhalten i fastigheten är något som endast 18 respektive nio procent kollar upp.

– Det är positivt att så många ser över ekonomin innan ett bostadsköp men jag hade gärna sett att fler uppdaterade sig på denna information regelbundet även efter köpet. Att läsa igenom årsredovisningen årligen är grundläggande. Genom att titta på kassaflödet, som enkelt förklarat är en sammanställning av föreningens in- och utbetalningar, får man en bra översikt av föreningens ekonomi. Det är också viktigt att veta att ekonomin kan vara negativ vissa år utan att det nödvändigtvis betyder att föreningen har dålig ekonomi. Om föreningen till exempel haft omfattande underhållsarbeten kan det vara orsaken till minus i kassan just det året, säger Markus Pålsson, Affärsområdeschef ekonomisk förvaltning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Höjd ränta skapar oro

I vintras höjde riksbanken räntan för första gången på flera år. Sveriges Bostadsrättsrapport 2019 visar att 42 procent oroar sig för räntestigningar. En markant ökning mot fjolåret då endast 28 procent av landets bostadsrättsägare oroade sig för detta.

– Eftersom det i dagsläget skrivs mycket i media om räntan är det fullt förståeligt att detta oroar. Här är det viktigt att försöka skapa en trygghet bland medlemmarna genom att förklara föreningens ekonomi för dem så tydligt som möjligt. Om föreningen utgår ifrån att intäkterna ska täcka drift-, kapital- och underhållskostnader är det en bra grund att stå på. Här går det även att tyda hur väl föreningen står sig vid en framtida räntehöjning. Av de föreningar vi förvaltar kan vi se att ca 60% av dem redan står rustade för en viss framtida räntehöjning, fortsätter Markus Pålsson.

Topp 10: Det kollar svenskarna upp innan bostadsköpet:

1. Bostadsrättsföreningens ekonomi 60 %

2. Storlek på bostadsrättsföreningen (antal lgh) 48 %

3. Genomförda renoveringar av fastigheten 43 %

4. Stambyten 42 %

5. Framtida renoveringar av fastigheten 39 %

6. Planerade avgiftsförändringar 39 %

7. Gemensamma förvaringsutrymmen (ex cykelförråd) 38 %

8. Gemensamma trivselutrymmen (ex gården) 36 %

9. Energideklarationen 18 %

10. Radonhalten i fastigheten 9 %

Om Sveriges Bostadsrättsrapport 2019

Sveriges Bostadsrättsrapport 2019 baseras på en statistiskt säkerställd undersökning genomförd av Ipsos NORM på uppdrag av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB. I undersökningen har drygt 1 000 bostadsrättsägare i åldrarna mellan 18 och 65 år gett sin syn på svenska bostadsrättsföreningar utifrån ett ekonomiskt, juridiskt samt hållbarhets- och framtidsperspektiv. Undersökningen genomfördes under januari 2019 i form av en webbenkät.

Vad av följande information från bostadsrättsföreningen kollade du upp när du köpte din bostad?

Bostadsrättsföreningens ekonomi 60 %

Stambyten 42 %

Genomförda renoveringar av fastigheten 43 %

Framtida renoveringar av fastigheten 39 %

Radonhalt i fastigheten 9 %

Gemensamma förvaringsutrymmen (exempelvis cykel- eller barnvagnsförråd) 38 %

Gemensamma trivselutrymmen (exempelvis gård, bastu, gym, terrass) 36 %

Energideklarationen 18 %

Planerade avgiftsförändringar 39 %

Storlek på bostadsrättsförening (Antal lgh) 48 %

Vet ej 17 %

Annat, nämligen: 5 %

Så många oroar sig över eventuella ränteökningar

2018 28 %

2019 42 %

Photo by Brandon Griggs on Unsplash