Delningsekonomi har aldrig varit så populärt som nu. El-scootrar, samåkningstjänster och andrahandsuthyrning är bara några exempel på detta. Men hur långt är vi egentligen beredda att gå när det kommer till att dela vår boyta med grannar? Inte så långt visar Sveriges Bostadsrättsrapport, framtagen av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB. Endast fem procent av svenskarna kan tänka sig att dela TV-rummet med sina grannar. 

Bostadsbristen i Sverige är ett ämne som är ständigt aktuellt. Några av de lösningar som diskuteras är flexibelt boende och att dela boyta med grannar kan komma att bli en verklighet för svenskarna i framtiden. Något som få ställer sig positiva till i dagsläget. I årets upplaga av Sveriges Bostadsrättsrapport har bostadsrättsägare gett sin syn på delat boende. Majoriteten önskar inte dela sitt boende med andra, det uppger 86 procent. Bland de som kan tänka sig att dela utrymmen i lägenheten toppar tv-rummet listan, vilket fem procent svarar. Bland styrelsemedlemmar är dock siffran dubbelt så hög, var tionde styrelsemedlem kan tänka sig att dela sällskapsrummet med andra. När det kommer till verktyg ser dock inställningen annorlunda ut. Det tillsammans med gymredskap skulle varannan kunna tänka sig att dela med sina grannar i framtiden. 

– Dagens familjer ser inte ut som de en gång gjorde. Vi har fler äldre än någonsin och singelhushåll eller familjer som lever varannan vecka-liv är betydligt vanligare i dag. Bostadsbristen i städer gör dessutom att ungdomar bor hemma allt längre. I samband med detta talas det mer om flexibla bostäder och lösningar med fler delade funktioner. Det är intressant att det skiljer sig så pass mycket mellan vilka som är villiga att dela vad med sina grannar. En bostadsrättsförening är trots allt redan en stor delningsekonomi, säger Helena Klåvus, CIO på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB. 

Framtidens störningsmoment 

Framtiden bjuder inte bara på fler delningstjänster. Tekniken utvecklas i hög takt och förväntas underlätta flera funktioner bland boende i flerfamiljshus. Frågar man landets bostadsrättsägare så behöver allt dock inte vara av glädje. Närmare var fjärde tror nämligen att grannens drönare är ett framtida störningsmoment. Irriterande ljud från robottjänster, bud som springer i trappuppgången och elektroniska postlådor som ändrar adress är andra saker som toppar listan över irritationsobjekt bland grannarna i framtiden. 

Topplista: Framtidens störningsmoment 

1. Felsortering i det automatiska soprummet 37 % 

2. Störande ljud från maskin- och robottjänster 24 % 

3. Grannens kompost luktar illa 23 % 

4. Grannens drönare 23 % 

5. Grannar som laddar elbilen i det gemensamma garaget 17 %

 

Vad tror du är framtidens störningsmoment bland grannar? Totalt  kvinna man Sitter i styrelse 
Felsortering i det automatiska soprummet  37 %  42 %  31 %  38 %  36 % 
Störande ljud från maskin- och robottjänster  24 %  28 %  20 %  20 %  25 % 
Grannens kompost luktar illa  23 %  23 %  23 %  23 %  23 % 
Grannens drönare  23 %  26 %  20 %  22 %  23 % 
Grannar som laddar elbilen i det gemensamma garaget  17 %  14 %  20 %  16 %  17 % 
Smutsiga/trasiga skärmar och touch screens  15 %  16 %  14 %  17 %  15 % 
Min Google Home/smarta device plockar upp ljud från omgivningen och råkar göra felbeställningar  14 %  18 %  11 %  14 %  14 % 
Elektroniska postlådor som ändrar adress  9 %  12 %  7 %  11 %  9 % 
Bud som springer i trappuppgången  9 %  8 %  10 %  14 %  8 % 
Grannens solceller bländar och/eller stör  8 %  7 %  8 %  8 %  8 % 
Föreningens robotgräsklippare kör sönder leksaker på gården  7 %  8 %  7 %  9 %  7 % 
Annat, nämligen:  14 %  14 %  14 %  12 %  15 % 

 

Photo by Jon Tyson on Unsplash