Trafikverket tillsammans Skellefteå och Uppsala söker nu innovativa personer och organisationer som vill utveckla idéer för Aktivt resande i en kommande innovationsupphandling.

Aktivt resande innebär att vi människor på ett fysiskt aktivt sätt förflyttar oss – alltså att vi rör på oss. Det är bra att gå, cykla och åka kollektivt! Samtidigt skadas närmare 3 000 oskyddade trafikanter årligen och för att motverka detta behöver vi tänka nytt tillsammans med er och era nätverk!

Vår utmaning till er är att hitta attraktiva – enkla, smidiga, säkra – lösningar för gång, cykel och kollektiv trafik i städer som möter målen i agenda 2030.

Skicka gärna informationen vidare i er organisation och till de innovativa personer och nätverk ni känner så hoppas jag vi ses på informationsseminariet om upphandlingen den
9 september!

För mer information

www.trafikverket.se/aktivtresande

Anmälan till informationsseminarium HÄR.