I genomsnitt vistas vi 58 år av våra liv hemma och hela 27 år i sovrummet, under dessa år andas vi in 20 000 liter luft – varje dag.

Svensk Ventilation har därför i samarbete med Bengt Bergqvist Energianalys AB jämfört två av de vanligaste ventilationssystemen i Sveriges bostäder, FX och FTX. Rapporten togs fram under 2018, men finns nu sammanfattad och har kompletterats med en kort film för att tydligare visa på det faktiska resultatet. Detta resultat visar att FX-systemet inte uppfyller folkhälsomyndighetens rekommendationer, FX är alltså otillräckligt i många situationer som vi ser som självklara. Till exempel så fungerar inte FX-ventilation om du öppnar fönstret i ett sovrum – då får bostadens andra sovrum bara en fjärdedel så mycket friskluft som behövs.

I branschen är detta något vi har vetat om länge, men nu finns det äntligen en mätning som visar exakt hur mycket bättre FTX-ventilation fungerar. FTX ger inte bara avsevärt mycket bättre luftkvalitet, systemet kräver också mindre underhåll och är mer kostnadseffektivt i längden.

Det är lätt att fatta fel beslut när man inte sitter på all information – det är däremot svårare nu när man kan se svart på vitt hur det faktiskt ligger till.

För att säkra en stabil och trygg ventilation – installera FTX-ventilation vid nybyggnation eller renovering.

Läs rapporten och se filmen här!

Photo by Paweł Czerwiński on Unsplash