Wonder Women hölls i år i Stockholm under en helg i september med syftet att ge deltagarna verktyg för de deltagande kvinnorna att utveckla sina företag.

Wonder Women startade 2017 i Uppsala av Klara-maria, grundaren av Entreprenörden. Allt började med att hon knappt fick några kvinnor att delta på hennes event, Entreprenörddagar. Arrangemang som innehåller föreläsning, workshops och diskussionspass. Klara-Maria hörde med kvinnor i sina kanaler om vad de efterfrågade och därmed var starten till Wonder Women igång.

Under sitt första år 2017 deltog 50 kvinnor och antalet har ökat varje år och nu under 2020 deltog 150 kvinnor.

Efter varje år ha utvärderingar genomförts, en direkt efter konferensen och en ett halvår efteråt. Hittills har i snitt fyra deltagare per konferens startat egna bolag, tre bolag har skapats av att deltagarna slagit ihop sina företag och två har fått investering genom nätverket.