I höst startar det nya Lantmätarprogrammet på Högskolan Väst i Trollhättan. En unik tvärvetenskaplig utbildning med fokus på samhällsbyggnad och samhällsplanering.

– Vi har format programmet i nära samråd med branschrepresentanter. Det gör studenterna väl förberedda för jobb som framtidens samhällsbyggare, säger programansvarig Marianne Carlbring.

Behovet av lantmätare är mycket stort bland kommuner, statliga myndigheter och privata aktörer. Nyutexaminerade studenter sugs snabbt upp av arbetsgivare – ofta skrivs anställningskontrakt redan före avslutad examen.

– Det finns hundratals obemannade tjänster runt om i Sverige och en stor efterfrågan på kompetens som greppar över hela samhällsbyggnadsprocessen. Därför har Högskolan Väst tillsammans med branschföreträdare format det nya Lantmätarprogrammet – samhällsbyggnad och samhällsplanering, berättar Marianne Carlbring.

Utbildningen knyter ihop juridiska, ekonomiska och tekniska kunskaper inom samhällsbyggnad. Kursplanen ger både en bredd och fördjupning i allt från planeringsteori, fastighetsbildning och fastighetsvärderingsteknik, till gestaltning, digitalisering och förhandlingsteknik. Studenterna kan välja att specialisera sig inom samhällsbyggnad eller samhällsplanering.

Verklighetsbaserade case
– Studenterna får en god teoretisk grund samtidigt som de möter arbetslivet redan under studietiden. Arbetsintegrerat lärande går som en röd tråd genom Högskolan Västs alla utbildningar.

– De här studenterna möter lärare som jobbat i branschen och gästlärare föreläser om sina arbeten och erfarenheter. Studenterna får genomföra konkreta uppdrag som att ta fram detaljplaner, GIS-analyser och utredningar med hjälp av programvaror som används i branschen. I slutet av utbildningen gör de en fallstudie i samarbete med Trollhättans stad och då har de användning av all kunskap som utbildningen har gett dem.

Nära samarbete med branschen
Att branschföreträdare från flera kommuner och Lantmäteriet har varit med och format det nya Lantmätarprogrammet ser Marianne stora fördelar med.

– Vår löpande dialog med branschen gör att utbildningen blir mer relevant och värdefull för både studenterna och deras blivande arbetsgivare. Yrken och kompetensbehov förändras ständigt och där måste utbildningarna hänga med. Utbytet med branschrådet är oerhört viktigt.

– När studenterna väl kommer ut om några år är de väl förberedda för många olika roller inom samhällsbyggnad och samhällsplanering. De kan jobba som förrättningslantmätare, planerare, projektledare, mark- och exploateringsingenjörer inom både den offentliga och privata sfären.

Christina Axelson

Photo by Element5 Digital on Unsplash