Det första årliga Olle Bengtzon-priset någonsin tilldelas journalisterna Therese Thomasson och Eskil Fagerström på Sydsvenskan. De får priset för sin granskning av hur bostadshyror satts enligt den så kallade Malmömodellen.

– I en tid präglad av bostadsbrist och intensivt byggande, saknar jag ofta Expressens samhällsreporter Olle Bengtzon. Han skrev om bostadsfrågan och samhällsbyggandet på ett för allmänheten engagerande och lättbegripligt sätt. Medborgarens perspektiv var alltid i fokus. Therese Thomasson och Eskil Fagerström, visar med sin granskande artikelserie om Malmömodellen exempel på vad det kan innebära att skriva i Olles anda idag. Bredden på ansökningar som kommit in visar att det finns flera journalister i Sverige som arbetar på liknande sätt – vilket är goda nyheter för oss alla, säger Kerstin Brunnberg, journalist och juryledamot Olle Bengtzon-priset.

Pristagarna får dela på 75 000 kronor. Juryns fullständiga motivering lyder:

”I artikelserien granskar Therese Thomasson och Eskil Fagerström hyressättningsprinciperna i den s.k. Malmömodellen och blottlägger effekterna av när kommunen leker marknad. I Olle Bengtzons anda beskrivs vardagen när politiska beslut blir medborgarnas verklighet. Thomasson och Fagerström gör ett komplext ämne begripligt, engagerande och folkbildande. Rapporteringens omfattning och djup visar en målmedveten uthållighet från såväl redaktion som reportrar, som imponerat på juryn. Malmömodellens principer tillämpas även på andra orter, utan att till fullo vara utvärderad. Den lokala journalistiken i Malmö får därmed stor relevans för hela landet.”

Olle Bengtzon-prisets jury ger också Rebecka Kvint, lokalreporter i Varberg för Hallands Nyheter, ett hedersomnämnande för hennes folkbildande rapportering och granskning av stadsutveckling och byggande i Varberg:

”Kvints reportage visar hur avgörande kunskap och kännedom om kommunens stadsbyggnadsprocesser och beslut är för att ge medborgarna insikter. Hon skriver helt i Olle Bengtzons anda med pennans udd riktad uppåt mot makten och dess strukturer.”

Kontaktperson på Arwidssonstiftelsen:
Veronica Hejdelind, 072-711 20 45, veronica.hejdelind@arwidssonstiftelsen.se

Olle Bengtzon var samhällsreporter på Expressen under 1950-1980-talen. Han skrev om stadsomvandling, arkitektur och bostadsbyggande på ett lättbegripligt och engagerande sätt. Med Olle Bengtzon-priset vill Arwidssonstiftelsen ge dagens journalister möjlighet att verka i hans anda och samtidigt öka intresset och förståelsen för stadsbyggnadsfrågor hos den breda allmänheten.

www.arwidssonstiftelsen.se