Att köpa en bostadsrätt är för många en stor affär. För att inte köpa grisen i säcken är det därför viktigt att bedöma lägenhetens skick innan kontrakten skrivs på. Annars kan drömboendet riskera att bli en mardröm. Men vad klassas egentligen som dolda fel? SBC listar vilka regler som gäller samt tipsar vad du som blivande bostadsrättsägare bör tänka på inför ett köp. 

Ett dolt fel är något som köparen inte kunnat upptäcka innan köpet, trots att en noggrannare besiktning genomförts. Om felet däremot gått att upptäcka innan kontrakt skrivits, men inte uppmärksammats av köparen finns ingen möjlighet till ersättning. Köparen måste då bekosta eventuella reparationer ur egen ficka. Ett dolt fel kan inte vara ett fel som kan anses vara ett “rimligt fel” sett till bostadens ålder, exempelvis slitningar och sprickor i en äldre bostad. 

– Fel eller skador som uppkommer efter ett köp är ofta besvärligt. Det är därför viktigt att genomföra en noggrannare besiktning innan köpet genomförs. En besiktning kan bland annat innebära att man ser till att genomsöka badrum, kollar garderober och förråd, ser över bostadens belysning och tittar under mattor eller bakom tavlor. Dolda fel hittas ofta i bostadens våtrum eller kök. Men det kan även handla om allt från felmonterad belysning som ger brännskador på ledning till skadedjur. Är man osäker kan man ta hjälp av en besiktningsman, säger Johan Lundin, Marknadsområdeschef på SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB. 

Upplysningsplikt hos säljaren 

Likaväl som köparen har undersökningsplikt, har säljaren upplysningsplikt. Detta innebär att säljaren är skyldig att berätta om eventuella skador de känner till som kan vara svåra att upptäcka för köparen. Genom upplysningsplikt försäkrar säljaren sig om att köparen inte kan hävda att felen var dolda och därmed kräva ersättning i efterhand. 

Fem exempel på vanliga dolda fel: 

1. Fel i våtrum. Det kan handla om avlopp som är kopplat till badrum 

2. Felmonterade spotlights eller annan belysning som skapar brännskador på ledning 

3. Dålig ventilation 

4. Skador runt golvbrunnen 

5. Fel på avlopp i kök 

 

Photo by Nathan Fertig on Unsplash