Strejka kan de ju. Och visst, Frankrike må ha sina problem. Men de kan även smart stadsbyggnad. 25 franska städer och samhällen är i dag klassificerade som smarta städer. Smartast av dem alla är Lyon.

År 2050 beräknas hela 70 procent av världens befolkning bo i städer. Det leder till enorma påfrestningar på våra befintliga städer och på jordens resurser. Och det skyndar på utvecklingen av smarta stadsprojekt över hela världen.

Frankrike är ett av de länder som ligger i täten för den utvecklingen. I deras tredje största stad, Lyon, är framtiden redan synlig. Här pågår en ständig utveckling för att staden ska växa på ett intelligent sätt med innovativa och hållbara lösningar.

Pionjär på lånecyklar
Lyon har en lång historia av stora innovationer inom vetenskap, konst och skapande. Innovationer sägs till och med vara en del av stadens DNA. Därför är det ingen direkt överraskning att den utvecklingen har fortsatt med forskningscentra och vetenskapskluster inom grön teknik, digital teknik och bioteknik.

Den är just denna innovationskraft som har gjort Lyon till den smartaste staden i Frankrike och nummer två när det gäller digitala kluster i landet. Bland annat har man investerat i smarta kraftnät och mobilitetsprojekt för att förbättra livskvaliteten i staden.

Ett tidigt och viktigt steg i den smarta utvecklingen var utbyggnaden av stadens lånecykelsystem Vélo’v. Tjänsten introducerades redan 2005 och Lyon var därmed pionjär på området. Målet var att uppmuntra medborgarna till ett miljövänligt beteende och det har man lyckats med. I dag cirkulerar 4 000 cyklar i Lyon och grannkommunen Villeurbanne och de gör totalt mellan 20 000 och 25 000 resor varje dag.

La Confluence godkänd av WWF
Flaggskeppet och navet i det smarta Lyon är La Confluence, ett av Europas största och mest innovativa urbana stadsomvandlingsprojekt. Att utveckla en stad är i sig inte unikt för vare sig Lyon eller Frankrike, även om franska städer har rykte om sig att vara mindre statiska och mer öppna för omvandling än många andra städer i Europa.

Men Confluence ligger verkligen i framkant av det smarta och har många urbana innovationer. Området ligger i hjärtat av Lyon, på landtungan mellan floderna Rhône och Saone. Platsen var tidigare en industriell ödemark mitt i stadens historiska centrum. En no-go-zone på andra sidan järnvägen.

Omvandlingen började 2003 medett tydligt mål: att bygga en smart och hållbar stadsdel och samtidigt driva ett projekt som är unikt för hela Europa. Hållbarhetsmålen för området är ambitiösa och har gjort Confluence till det första distriktet som fått ett WWF-godkännande i Frankrike.

Ett exempel är att när området står klart får de årliga utsläppen av växthusgaser inte överstiga utsläppsnivån vid projektets början – trots att området ökat med en miljon kvadratmeter byggnader och mer än dubbelt så många boende.

La Confluence har blivit testplats för ny och bättre energihantering och här finns i dag en rad spännande lösningar, mycket tack vare ett nära samarbete med den japanska innovatören Nedo.

En stolthet är Hikari-komplexet som designats av den japanska arkitekter Kengo Kuma. Hikari består av tre mycket innovativa byggnader med bostäder, kontor och butiker. Alla tre producerar mer energi än de förbrukar tack vare solenergi och en värmestation som använder vegetabilisk olja. Framgångarna har gjort Hikari till ett landmärke och Confluence till en modell smart stadsbyggnad.

Inom Confluence finns också ett datacenter för att övervaka och planera energianvändningen.

Gemenskapsstyrningssystemet är ett verkligt kraftverk för energidata. Det samlar in data från Hikaribyggnaderna och analyserar denna i realtid, vilket innebär att det kan optimeras för att balansera energiflöden enligt behov och tillgänglighet. Systemet samlar också andra data, till exempel luftkvalitet och väderinformation.

Soldrivna fordon
Området har också varit testplats för fordon som drivs av 100 procent ren energi från solcellspaneler med ett trettiotal laddningsstationer. Under tre år har man även testat en helt autonom och elektrisk buss utan förare, Navly, den första som användes i trafik i Europa. Pendlarservicen är en helt gratis och har en rutt med fem hållplatser runt om i stadsdelen.

Ett annat mobilitetsprojekt är Sunmoov, som är en bildelningstjänst som utnyttjar solenergi för laddning. Den förnybara energin levereras från solpaneler installerade på byggnader i Confluence-distriktet.

– Projekten är experiment i verkligheten – i verklig storlek, i ett verkligt distrikt. Vi lär oss genom att testa olika nya lösningar, säger Hervé Groléas, chef för digitalisering och kommunikation på Grand Lyon.

– Vi har introducerat ett sätt att tänka där det är tillåtet att försöka och även att misslyckas. Den kunskapen är ofta användbar för att förstå hur vi kan göra saker annorlunda. Det hjälper oss att komma fram till de bästa tjänsterna och funktionerna för staden.

Unikt projekt för Europa
Statistiken förLa Confluence är också imponerande.I slutet av år 2020, när den större delen av området står klart, beräknas det ha mer än fördubblat antalet boende – antalet förväntas växa från 7 000 till 16 000 sedan år 2000. Området kommer också att generera i 25 000 jobb jämfört med 6 000 tjugo år tidigare. Detta alltså i ett område mitt i centrala Lyon.

Lyon har med andra ord lyckats visa omvärlden att det går att bygga ut ett område med en miljon kvadratmeter nya byggnader och mer än dubbelt så många människor utan att öka energianvändningen.

Bakom den till synes torra statistiken finns också stora grönområden med över 3 000 planterade höga träd, rent vatten, ren luft och 32 arter av vilda fåglar.

Ribban för miljömålen höjs också kontinuerligt och staden söker ständigt efter nya innovativa lösningar för att ytterligare öka livskvaliteten för invånarna. En utmaning har varit att balansera miljökraven med de framtida användarnas förväntningarna. För att förhindra att tekniken tar över, har stadsutvecklarna har prioriterat och satt livskvaliteten i centrum.

– Den smarta utvecklingen av Lyon har lärt oss det inte bara handlar om teknik, utan det är också viktigt vilka tjänster vi erbjuder och att det är människorna i staden som har makten över tjänsterna., säger Karine Dognin-Sauze, Lyon Smart Community Project.

– Detta förhållningssätt har varit viktigt för alla smarta projekt här i Lyon

Hälsan i fokus

I dag är den första, om mer omfattade, etappen av La Confluence klar och är en av smarta Lyons stolta attraktioner. Men utvecklingen fortsätter.

Etapp 2 är just nu under utveckling och här pågår också Eurêka Confluence, ett innovationsprogram som involverar de offentliga intressenterna och verksamheterna i La Confluence. Målet är att utveckla stadsinnovationer och fokus ligger på miljökvalitet, men också på välbefinnande och hälsa. Programmet stöder tre civila projekt som alla möter utmaningarna i den cirkulära ekonomin.

Eureka Confluence är speciellt eftersom hälsa spelar en nyckelroll i utvecklingen. Det är centralt att automatisera eller skapa hjälpmedel som kan ge bättre levnadsförhållanden för äldre och personer med funktionshinder. Bland annat handlar det om en e-hälso-plattform, som ger information om luftkvalitet och förekomsten av allergener.

Pia Runfors

Lyon

  • Metropolen Lyon har i dag 1,3 miljoner invånare. Antalet beräknas öka med 150 000 inom 30 år.
  • Lyon räknas ofta som Frankrikesgastronomiska huvudstad.
  • 1998 togs Lyon med på Unescos världsarvslista och stadens gator bär spår av 2 000 års historia.
  • Lyon var under många århundraden centrum för fransk sidenproduktion och än i dag tillverkas silke och sidenprodukter på traditionellt vis.

Photo by Coline Beulin on Unsplash