Under våren har det varit många mark- och skogsbränder i landet. Under förra veckan skapade ett tåg utanför Örebro en markbrand som var ca 1.5 km långt utmed spåret. Flest drabbade var ca 25 villaägare som har sin mark angränsande till tågspåret. Som tur var det ganska många enheter på plats inom 1 timme, men eftersläckningen var svår.
Villaägare sprang runt i gummistövlar med grenruskor och försöka släcka uppkomna smålågor som brann i stubbar och buskar.

SVEA CIVIL Är en ideell förening med syfte att samla och mobilisera resurser för att bekämpa katastrofer som t ex skogsbrand.

-Vårt huvudmål är att skapa en maskinpark  med fordon som har större kapacitet än normalt, säger Kenneth Pellas, en av grundarna av Svea Civil.

Frivilliga medlemmar kommer kunna bistå med vattentransporter samt säkra vägar och fast egendom. Även eftersläckning är möjlig, vilket är mycket resurskrävande arbete.

– Vi kan även stödja den lokala räddnigstjänsten med extra brandutrustning vid extrema skogsbränder i samråd med MSB och skogsägare samt försäkringsbolag. Detta är vad vi vill göra! Vara en resurs när räddningstjänst drar vidare och överlämnar ansvaret till markägaren efter avslutat akutläge, avslutar Kenneth Pellas.

All utrustning är anpassad till skogsterräng och godkända enligt gällande EU standard. Mobila stora vattentankar på 40 kubik och brandbilar med takmonterade vattenkanoner.