Avy har låtit göra en undersökning tillsammans med undersökningsföretaget Norstat gällande svenskarnas syn på sin bostadssituation med fokus på hyresboendet.

Bostadshyresmarknaden genomgår just nu många förändringar, bland annat en stor digital transformation. I denna undersökning som fokuserar på vad svenska folket uppskattar mest med sitt boende och vilka faktorer som väger tyngst i val av boende framgår följande;

• Att slippa reparationer och underhåll är det viktigaste skälet för att bo i hyresrätt

• Personer som bor i hyresrätt idag ser fler fördelar och vill i större grad göra det i framtiden också jämfört med dem som idag äger sitt boende

• Ett nytt segment som tycker dagens bostadspriser är för dyra och har svårt med kontantinsatsen skiftar nu fokus till hyresbostadsmarknaden

• Läget kan avgöra valet mellan hyresrätt och bostadsrätt för många

– Med stigande bostadspriser, men också en successiv uppdatering av begreppet att hyra sin bostad, blir hyresrätten ett intressant alternativ för fler. Undersökningen visar tydligt att många prioriterar kostnadskontroll och vill slippa dyra reparationer. Att hyra sitt boende i ett attraktivt läge, blir då mer intressant än att äga en bostad i ett mindre attraktivt dito, säger Mikaela Svefors, medgrundare till Avy

Undersökningen är genomförd i Sverige som webbundersökning i en s.k. omnibuss i webbpanel hos Norstat med 1000 respondenter i november 2019 med svarande i åldern 18 år och äldre.

Photo by Naomi Hébert on Unsplash