Det händer mycket bra i samhällsbyggarbranschen. Ofta utan att vi känner till det.
– Därför är branschorganisationer och nätverk så bra. Där kan vi kraftsamla oss och hjälpas åt att sprida bra kunskap och erfarenheter, säger Nima Assadi, ny medlem i Samhällsbyggarnas styrelse. 

Nima Assadi jobbar som konsult inom samhällsbyggnad och brinner för att vi ska bli bättre på at knyta samman delar till helheter. På så vis vill han bidra till att skapa mesta möjliga nytta ur våra samhällsbyggnadsprojekt.
– Samhällsbyggnad består av en mängd olika områden som tillsammans borde bilda en helhet. Lite som länkar i en kedja. Den helheten saknas ofta i dag och det måste vi förändra. Det är bara när vi får förståelse för varandras länk och hur de påverkar varandra som våra projekt blir riktigt bra. Då kan vi också hitta möjligheter till utveckling och jobba mot samma mål, säger han.

Dessa tankar var också bakgrunden till att Nima Assadi i slutet av förra året startade podcasten ”Hela kedjan”. Det är en podcast där han bjuder in gäster till samtal om samhällsbyggnad.
– Det är inte en podcast där vi lyfter intervjupersonernas framgångsresor, utan fokus ligger på ämnena och vi pratar konkret om projekt. I samtalen synar vi de olika länkarna och resonerar kring hur de påverkar helheten. Förhoppningsvis kan det bidra lite till att öka kunskapen om olika delar inom samhällsbyggnad och till att öka förståelsen för varandra.

Nima Assadi jobbade tidigare på Veidekke. Där fick han möjlighet att jobba både med projektering, ute i projekt och med verksamhetsutveckling.
– Det var mycket lärorikt. En sak jag noterade då var att det finns många som brinner för problemlösning på plats ute i projekten. Men problemen borde inte ens uppstå så sent, så det måste vi ändra på.
– Om vi ökar förståelsen för varandra och knyter samman projekten, blir vi starkare och jobbar tydligare mot samma mål. Då fungerar projekten som bäst och vi får ut mest nytta. Men det kräver ett bra ledarskap och att vi jobbar dedikerat med detta. Det funkar inte att bara skrapa på ytan, som ofta är fallet i dag.

I maj tog Nima Assadi också klivet in som ledamot i Samhällsbyggarnas styrelse. Samtidigt valdes Dag Björklund in som ny ordförande. De ersätter Jan Wejdmark och Tomas Alsmarker som båda avböjde omval.
– Jag är oerhört taggad! Jag har jobbat i branschen i åtta år, men det är först nu på senare år som jag har förstått storheten med organisationer som Samhällsbyggarna. Här kan vi verkligen kraftsamla oss och driva utvecklingen i branschen vidare, säger Nima Assadi.
– Det har hänt mycket positivt inom Samhällsbyggarna under de senaste åren och nu hoppas jag att vi kan öka antalet medlemmar ytterligare och att vi startar fler initiativ som gör branschen bättre. Det finns så mycket bra kunskap och kraft här som vi ska ta vara på.

Text: Pia Runfors