Ofta vet vi vilka platser vi bör undvika. Och när på dygnet vi bör undvika dem. Det kan handla om vissa platser nattetid, när det är mörkt, när de flesta sover och när butiker och restauranger är stängda.

Utöver det är de flesta av oss är säkert även medvetna om att vi kan utsättas för brott även under dagtid. Det kan exempelvis handla om att bli av med värdesaker till ficktjuvar. Och vi tar tacksamt emot råd om hur vi bör bära våra handväskor samt ryggsäckar och att inte ha plånböcker i bakfickan och så vidare. Men få av oss går med en beredskap om att kunna utsättas för en terrorattack en fredag eftermiddag på en gågata i Sveriges huvudstad. Efter den 7 april klockan 14.53 vet vi att terrorattacker där oskyldiga dör, inte är något som endast sker någon annanstans. Utan även här.

Att känna sig trygg och säker är viktigast. Allt annat är sekundärt. När vi planerar städer idag så planerar vi dem utifrån många olika aspekter. Idag behöver vi planera utifrån än fler aspekter än tidigare. Klimatanpassning är bara en av många hållbarhetsaspekter som planerare och byggare behöver ta hänsyn till. Kunskap om hållbarhet och klimatförändringar och klimatanpassningar behöver spridas till fler. Vi behöver rusta oss och vara förberedda. Och nu behöver vi även öka graden av säkerhetstänk när vi planerar våra städer.

Att städerna även ska vara säkra är något vi förväntar oss.

Men nya brott som terrorism kräver nya sätt att hantera och reagera på risker och farhågor i det dagliga livet. Det är också en viktigt att kunna utveckla och utvärdera aktuell forskning och metoder för att tillhandahålla bättre underlag för framtida åtgärder.

Nätverket Säkraplatser vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, är en nationell resurs för de som arbetar för att göra miljön säkrare, tryggare och mer inkluderande. Nätverkets syfte är att bidra till informationsutbyte, forskningssamarbete och utbildning med fokus på kunskapsutveckling kring brott och platser och brottsförebyggande arbete. Nätverket Säkraplatser möjliggör och stärker relationerna mellan forskare, beslutsfattare och andra intressenter vars uppgift är att förbättra säkerheten och tryggheten i samhället.

Det finns mycket som kan göras för att öka säkerheten och tryggheten i våra städer. Alla behöver vi se över våra verksamheter för att se hur vi kan göra våra medarbetare, våra hyresgäster eller invånare tryggare och säkrare. Det finns mycket forskning som är gjord och att samarbeta i nätverk är ett sätt att arbeta smartare.

Ett ännu större fokus på säkerhet och trygghet är helt nödvändig.

För vid avsaknad av trygghet ändrar vi vårt beteende; vi undviker att gå ut, att ses och att bry oss om varandra och det vore helt förödande för vårt samhälle.

Sara Haasmark
VD Samhällsbyggarna

Publicerad i Samhällsbyggaren nr 2 2017