Idag reser vi mer än någonsin, trots att resandet oroar oss. Men hur många klimatkompenserar för resandet?  

Som privatperson har jag valt att räkna ut min familjs klimatpåverkan. Dessutom stöttar vi trädplantering genom Vi-skogen. Mat, ren luft, skugga, byggmaterial och inkomster. Tänk så mycket en liten trädplanta kan ge till människor som lever i hunger och fattigdom. Att plantera träd kostar inte mycket per träd och några små trädplantor kan göra en hel familj självförsörjande.

I min familj har vi valt att inte koppla ihop vår specifika klimatpåverkan med det antal träd vi planterar. Vi har valt att plantera träd genom Vi-skogen oavsett vår egen faktiska klimatpåverkan. Anledningen är främst att det idag inte är tillräckligt automatiserat. Tanken är att genom att räkna ut och dokumentera vår egen klimatpåverkan så bidrar det till att minska densamma. Att mäta är att veta och det vi mäter gör vi något åt.

Och den tanken är bra. Men jag tycker att en samtidig klimatkompensation är hur bra som helst. Precis som för många företag är sporren att hela tiden minska sin klimatpåverkan om det kan minska kostnaderna för kompensationen. Eller ja, personligen skulle jag stötta Vi-skogen även om jag kunde komma ned i noll klimatpåverkan eftersom jag tycker att deras insats är så bra, men ja, ni förstår tanken.

Helst skulle jag önska att det redan fanns med i produkten, så att jag inte behövde räkna ut en produkts klimatpåverkan. Och det kunde gärna kommuniceras ordentligt, genom att det exempelvis står på produkten att den är klimatkompenserad. Det skulle vara ett skäl för mig att välja den framför en annan produkt.

Det förekommer idag att vissa produkter är märkta så, men alltför få i mitt tycke. Och när det gäller resor som går att kombinera på olika sätt – varför är det inte lättare att klimatkompensera för dem när du gör dina bokningar? Genom att enkelt klicka i en ruta?

Då skulle du dels bli informerad om hur du påverkar klimatet genom att göra olika resval, dels göra ett smart hållbart val genom att exempelvis plantera träd som motsvarar den mängd koldioxid du förbrukar. Det skulle vara bra, tycker jag.

Så var med och bidra! Räkna ut din klimatpåverkan. Det finns flera bra webbsidor, bland annat har Stockholm Environment Institutes (SEI) ett verktyg på www.minklimatpaverkan.se. Plantera också träd genom Vi-skogen. Idag är det enkelt. Det räcker med att skicka ett sms.

Och minska avskogning och bidra till rent vatten genom Solvatten. Solvatten är en helt otrolig svensk uppfinning som renar vatten med hjälp av solen. En klimatsmart uppfinning!

Sara Haasmark, vd Samhällsbyggarna