Solceller passar alldeles utmärkt på taken i den hållbara staden. Trots det är det exempelvis många bostadsrättsföreningar som tvekar. Tvekar om solceller verkligen är något att investera i. Funderar om det är lönsamt och om det inte är svårt och om det inte är en hel del krångel med regelverk och skatter.

Och när någon eller några tvekar är det lätt hänt att det inte händer något. Det är lättare att låta det vara som det är, än att investera i något nytt. Och det är synd att det är så. För solceller är definitivt en del av det hållbara samhället och solceller är väl investerade pengar och för varje månad som vi tvekar kring investeringen, missar vi möjligheten att bidra till föreningens ekonomi, vi missar en möjlighet att bidra till det hållbara samhället och vi missar möjligheten att komma vidare till nästa steg i det hållbara samhället.

“när någon eller några tvekar är det lätt hänt att det inte händer något”

Och nej jag menar inte att solceller är lösningen på allt eller att vi inte kan bidra till det hållbara samhället om vi inte har solceller på taket. Men solceller är bra ur så väldigt många perspektiv när det gäller hållbarhet. Investeringen betalar sig relativt fort, den gäller energi som är ett område där vi behöver lösningar då det moderna samhället använder mer och mer energi, den är lätt att förstå och förklara vilket skapar engagemang inför andra områden inom hållbarhet.

Alla lätta och självklara steg borde vi ta så snart som möjligt, för att komma vidare. Och när det gäller energifrågor är just bostadsrättsföreningar extra bra då varje investering har större påverkan än om de görs på enskilda villor, även om alla hållbara lösningar självklart är bra, är genomslaget är starkare ju fler den berör, vilket är fallet vid ett flerbostadshus.

Det finns mycket att göra, och mer behöver vi göra för att minska vår klimatpåverkan, öka vår klimatanpassning, minska vårt ekologiska fotavtryck och snabbt komma fram till lösningar och idéer som istället för att minska vår negativa påverkan istället handlar om att att åstadkomma positiva avtryck. Vi behöver skapa samhällen som ger plus på hållbarhetskontot, som bidrar till integration och inkludering, som ökar den biologiska mångfalden som bidrar vårt välmående. Ett samhälle som inte har avfall och gifter som slutprodukt. Ett samhälle som är hållbart på riktigt.

Men för att komma dit måste vi snabba på med de enkla lösningarna. Vi måste klara av det självklara, det logiska och enkla. Solceller är självklart, logiskt och trots att det inte verkar så till en början, så är solceller enkla och den självklara lösningen.

Jag menar att det vid all nybyggnation och ombyggnation borde vara solceller med som alternativ redan i projekteringen.

För trots att det fortfarande känns nytt, så är det definitivt inte det, många är de som redan investerat i solceller, de kan kontaktas för att fråga hur de gjorde. Många är de som informerar om solceller, exempelvis fastighetsföreningar, kommuner och tillverkare, de ger gärna råd. All tvekan bör informeras bort. Hos alla som är med och fattar beslut om vår framtid. Hos alla som påverkar vilka investeringar som görs. Hos dig och mig.

Sara Haasmark
VD Samhällsbyggarna

Tidigare publicerad i Hållbar stad – Miljöaktuellt Temasida