Sommaren 2018 bjöd på rekordvärme. Skönt tycker många, även jag. På ett mikroplan. På ett makroplan skaver dock värmen mer än lovligt illa. Med värmen kom nämligen torkan, vattenbristen och bränderna. Och som grädde på moset fick vi några skyfall med påföljande översvämningar. Planeten talar sitt tydliga språk; klimatförändringarna är på riktigt och vi behöver drastiskt minska våra utsläpp av växthusgaser. Så enkelt är det och vi kan inte vänta längre.

Så vad kan vi i bygg- och fastighetssektorn göra? För oss på Vasakronan handlar det främst om att få ned utsläppen från vår nyproduktion och de material som används vid den. Vi har redan minskat utsläppen från energianvändningen i våra fastigheter och från våra transporter med över 95 procent. Det var en av anledningarna till att vi började fundera på om det skulle vara möjligt att bygga i trä istället för i betong och stål. Att bygga i trä kan reducera koldioxidutsläppen betydligt. En byggnad i trä hjälper nämligen till att binda kol eftersom träden under hela sin uppväxt tagit upp koldioxid från atmosfären och genom fotosyntesen omvandlat den till träfiber.

Helt briljant kan tyckas, och flerbostadshus i trä har som bekant funnits på den svenska marknaden en tid. Men varför byggs det inga kontorshus i trä?

Sanningen är den att det faktiskt byggs en hel del kontorshus i trä. Bara inte i Sverige. När vi på Vasakronan har djupdykt i fenomenet trähus så visar det sig att det finns många spännande kontorshus i trä runtom i världen. Redan byggda eller under uppförande. Från Kanada och USA via länder i Europa som Frankrike och Storbritannien hela vägen till Australien. Och döm om vår förvåning när vi insåg att det var ett stort svenskt-finskt företag som levererat trästommen till några av husen i Australien.

Det byggs alltså kontorsfastigheter i trä. I andra länder. Det innebär att det uppenbarligen finns skickliga arkitekter och konsulter som vet hur man löser utmaningarna med till exempel stegljud, eventuella fuktproblem, brandrisk och spännvidder. Och det är klart att det går. Om man vill. Och om man nu inte vill så är det ett tips att titta närmare på frågan ändå. För möjligheterna med trä är stora. Utöver träets positiva klimategenskaper så finns det nämligen andra intressanta aspekter. Produktionstiden är till exempel kortare och transportbelastningen likaså. Det senare till följd av träets låga vikt jämfört med till exempel betong.

Men, frågan är om inte en minst lika stor möjlighet med trä är kopplad till välbefinnandet hos de människor som ska vistas inne i byggnaderna? Så här långt in i vårt första träprojekt, ett 13 000 kvadratmeter stort kontorshus invid Uppsala Resecenter, kan vi konstatera att de potentiella hyresgäster vi för resonemang med älskar huset på grund av den känsla det ger. Vi människor uppfattar helt enkelt inomhusmiljön i ett trähus som mer trivsam. Och det är väl häftigt, att trähus faktiskt kopplar ihop två av de största och viktigaste utmaningarna vi har i vår bransch, klimatet samt våra hyresgästers hälsa och välmående.

Text: Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan

Bild: Domencio Loia, Unsplash