(Foto: Rosie Alm)

Genom alla tider har människan drivits av nyfikenhet och vilja att söka bättre förutsättningar för sig själv och de sina. Vi har rest över kontinenter. Hämtat erfarenheter och lärdomar. Både goda och dåliga. Vi har utvecklat våra samhällen, förändrat våra länder och våra städer. Det förändrar – i allt snabbare takt – hur vi människor lever våra liv. I dag konsumerar och transporterar vi oss på helt andra sätt än för bara 10 år sedan. 

Den snabba utvecklingen av hur vi lever våra liv gör att många i dag upplever att samhällsbygget inte riktigt hängt med. Trängseln i trafiken har blivit allt större, konkurrensen om markens nyttjande för exempelvis alla trafikslag, grönytor, handel eller bostäder hårdnar. Luften blir sämre, bullret högre och framkomligheten emellanåt olidlig. Transporter och trafik har kommit att bli ett problem för oss själva.

För att må bra måste människan kunna bo, jobba och förkovra sig. Ska vi bygga den goda och smarta staden krävs att vi funderar hur morgondagens vardag ser ut. Vad innebär det när alla vänjer sig vid e-handel och matkassarna levereras till dörren? Bör det vara standard med digitaliserade lås som gör att vi inte behöver vara hemma ”mellan 12 och 16”? Vad innebär det att vi blir allt äldre? Hur kan vi bygga så att fler kan bo kvar längre hemma? Hur kan vi se till att fler känner en trygghet när de rör sig utomhus? Det här är frågor som vi måste ägna mycket tid åt framöver. I det arbetet kan digitaliseringen att vara till stor hjälp.

Byggbranschen har digitaliserats. Projekteringen sker i dag ofta i BIM, i 3D och ibland i 4D. Vi samordnar i digitala modeller för att hitta fel och föra det vidare i produktionen. I dag kan vi provköra en tunnel redan innan den byggts. Sitter skyltarna rätt? Hur är belysningen? Kommer avfarten för snabbt? Det spar tid, skapar förståelse och framför allt kan man rätta till fel redan innan de sker. Det har hjälpt oss som bransch att bli attraktiv, sund och säker.

Men vi har bara tagit de första digitala stegen. Tänk vad som kan hända när hela kedjan – byggherrar, fastighetsägare och driftsorganisationer – är digitalt sammanlänkad. Tänk när det är standard att tidigt också involvera de människor som ska bo i de hus vi bygger. Hur underlättar vi vardagslivet? Hur anpassar vi boendet för både småbarnsföräldern och pensionären? Genom delaktighet kommer vi att skapa användarvänlighet.

Ska vi bygga den goda och smarta staden krävs att vi redan i dag funderar på hur Sverige ser ut 2025. För det är inte hus som bygger samhälle. Det sker först när arbets- och vardagsliv i sin helhet fungerar. Hus och infrastruktur är varandras förutsättning för framtidens hållbara städer och smarta transporter. En plats för människor, av människor.

 

Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier