Smarta fastigheter har det pratats om ett tag nu. Olika pris delas ut till smarta och innovativa lösningar för byggnader. Men hur är det med ägarna till dessa fastigheter? Innebär smarta fastigheter automatiskt smarta fastighetsägare? Vilka är framtidens fastighetsägare och hur kommer de agera? Vilka områden är det som kommer att särskilja dessa fastighetsägare från de som gör som de alltid gjort?

Det har skrivits många texter och hållits många seminarier om framtidens fastighet. Inte sällan har det handlat om miljö- och energismarta eller digitaliserade fastigheter. Dessa aspekter är naturligtvis viktiga och spännande och självklart ska kontors-, bostads och handelsfastigheter utvecklas.

Men hur ofta pratas det om framtidens fastighetsägare? Hur ofta tar vi oss tid till att sia om vilka det är som kommer att äga framtidens fastigheter? Kommer det att vara stordrakarna, offentliga aktörer, privata mindre aktörer eller ”det ansiktslösa kapitalet” som till exempel pensionsfonder och utländska investerare?

Och hur kommer dessa olika aktörer att agera? Kan vi skönja att mellansegmentet, precis som i andra branscher, köps upp av större aktörer? När mindre fastighetsägare går i pension står då en ny generation redo att ta över ägandet? Hur kommer nya fastighetsägare se på sig själva och vad vill de bidra med?

Mycket kommer nog att vara detsamma. Det är lite som att spå väder. Det är störst sannolikhet att vädret imorgon blir detsamma som idag. Därför tror jag att fastighetsägarkretsen i stort kommer se ungefär likadan ut som idag. Vi har stora fastighetsägare och vi har små fastighetsägare. Vi kommer att ha fastighetsägare som ser fastighetsägande som sin kärnverksamhet och vi kommer att ha andra som ser det som en investering eller någonstans att husera sin egen kärnverksamhet i. Fastighetsbranschen är mycket diversifierad och kännetecknas i mycket av en småföretagarbransch. Till det kommer den allt mer växande skaran av bostadsrättsföreningar med lekmannastyrelser.

Vissa fastighetsägare definierar sig genom sina fastigheter – vad de är värda, var de ligger och vad de kan erbjuda kunderna. Fastighetsägare blir synonyma med sina fastigheter. Jag hoppas och tror vi får se fastighetsägare som inte bara vill utveckla sina fastigheter utan även sig själva. Det är inom de samhällsbyggande, sociala och de digitala områdena som framtidens fastighetsägare kommer att särskilja sig från traditionella fastighetsägare. Det finns redan fastighetsägare som omdefinierat sig till tjänsteföretag och som tar digitaliseringens möjligheter till hjälp för att utveckla både sig själva och erbjudandet till kunden. Fastighetsbranschen kommer att växa med tjänstefiering.

I sin roll som aktiv samhällsbyggare kommer framtidens fastighetsägare att i större utsträckning samspela med omgivningen inom till exempel sociala frågor, mobilitet, energi och livet mellan och inom husen. Framtidens fastighetsägare tar initiativ och bidrar till levande stadsmiljöer dygnet runt. Fler och fler fastighetsägare ser att det lönar sig att aktivt jobba med de sociala bitarna som att i bostadsområden där man befinner sig sponsra läxhjälp, ordna läger i samarbete med lokala föreningar eller att anställa sommarjobbare.

Ytterligare en frågeställning som framtidens fastighetsägare behöver reflektera över är vilken arbetsgivare de vill vara. Vilken kompetens behövs i framtidens fastighetsföretag och hur kan de rekrytera den? Detta är också ett vanligt samtalsämne på olika seminarier och här liksom i de flesta sammanhang är jag övertygad om att nöden är uppfinningens moder. Fastighetsbranschen kommer att få ett behövligt tillskott av nytt blod och nya tankar i form av dels en yngre generation men också genom att rekryteringsbasen tvingas breddas. Och ska branschen lyckas inom de områden jag skissat ovan krävs större inslag av social kompetens. Teknisk och ekonomiskt kunnande kommer alltid vara viktigt men det kan kompletteras med. Personliga egenskaper spelar allt större roll.

Rikard Silverfur, Fastighetsägarna Sverige och ordförande Samhällsbyggarnas sektion för Fastighetsförvaltning