Vi behöver fler möten

0
908

Jag fick nyligen en kommentar om att Samhällsbyggarna handlar om det absolut viktigaste – att verka för ett bra samhälle. Jag skulle såklart utrycka det som att vi vill bidra till det hållbara samhället. Men tanken är densamma. Det bästa för alla nu och i framtiden. Ett samhälle där ingen eller inget lider av vad någon eller något gör. Och till samhällsbyggandet hör ju självklart även skolan och utbildning, fortsatte samma person som uttryckt att Samhällsbyggarna och samhällsbyggande handlar om det viktigaste.

Jag håller med. Kunskap och utbildning är avgörande för att vi ska kunna fatta rätt beslut. Det är viktigt att våra beslutsfattare har rätt information och kunskap eftersom deras beslut påverkar allas vår framtid. Det är även viktigt med information och kunskap hos alla andra. Hos alla i samhället. För allas våra beslut påverkar och utformar våra men även andras liv.

Men kunskap handlar om mycket mer. Det handlar om hur förskolorna är utformade, att skolorna är bra, att det finns duktiga och engagerade lärare, att skolmaterialet är bra, att förskolor och skolor är giftfria och inspirerande och att gårdarna uppmuntrar till lek.  För i förskolan och grundskolan börjar redan allas förutsättningar att utformas. Vem som rustas för att kunna välja. Välja vad en vill studera, välja vad en vill arbeta med. Välja hur ens dagar ska se ut.

När det gäller dem som redan arbetar och de som studerar på högskolenivå, är Samhällsbyggarna som organisation med och bidrar till kunskapsspridning och en ökad valfrihet. Vi har kurser, och program, seminarier, en blogg, en pod och vår tidning Samhällsbyggaren. Allt för att så många som möjligt inom samhällsbyggnadssektorn ska få komma till tals.

Men min önskan är att Samhällsbyggarna som organisation framöver kan bidra än mer även när det gäller kunskapsspridning vad gäller yngre personer. Vi har tagit ett första steg genom att bjuda in Mattecentrum till Samhällsbyggnadsdagarna, Mattecentrum som erbjuder gratis läxhjälp genom volontärinsatser. Vi har även utlyst en deltävling i Future City som vänder sig till grundskolan. Där bad vi om bästa klimatsmarta samhällslösningen. De deltagande eleverna kom med många kloka och inspirerande förslag. Vi har mycket att lära av de som är yngre liksom vi har mycket att lära av dem som är äldre. Och av de som har en annan bakgrund än vi själva och av de som har andra erfarenhet eller en annan utbildning. Något som vi alltför ofta glömmer bort.

Vi behöver fler möten. Och då menar jag inte fler av alla dessa onödiga möten som skulle kunna avhandlats per mail eller kanske ett sms.  Alltför många möten är helt onödiga tidstjuvar och energiläckor. Vi behöver fler smarta möten. I olika sammanhang. För förutom kunskap är spridningen av kunskap samt korsbefruktningen av densamma avgörande. Först när vi förstår hur andra ser på saker kan vi nå framgång. Att mötas är en viktig del för att nå det hållbara samhället. Genom att mötas sprider vi kunskap över bransch-, företags-, bakgrunds- och åldersgränser.

Sara Haasmark, VD Samhällsbyggarna