28 november hölls det första årsmötet i den nystartade ideella föreningen Valsta utveckling. Projektformen som har inspirierat föreningen kallas BID (Business Improvement District) och går ut på att olika aktörer inom en avgränsad stadsdel samverkar på ett mer formellt sätt för uppnå resultat.

I början av året tog SigtunaHem initativet att starta föreningen för att få fart på utvecklingen av Valsta genom samverkan med kommunen, näringslivet, andra fastighetsägare och civilsamhället.

Föreningens vision är att genom samarbete mellan olika aktörer stärka och utveckla Valsta till en väl fungerande stadsdel för boende, besökare och verksamheter. Det ska vara tryggt och trivsamt – särskilt i centrum, Valstas “vardagsrum” – men också i övriga området. Valsta ska vara ett föredöme för hela Sigtuna kommun.

– Genom att ha en strukturerad modell att hålla oss till och en gemensam handlingsplan kommer vi att få ut större effekt av alla våra satsningar, säger Göran Langer, vd AB SigtunaHem och ny ordförande i Valsta utveckling.

– Intresset har varit stort och det är verkligen roligt att se vilket engagemang fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, organisationer och andra deltagare har när vi går in i det här samarbetet.

Arbetet med att starta föreningen har pågått under våren och hösten. Workshopar har hållts där intressenter och verksamma i Valsta har varit med och tagit fram föreningens vision och mål. Under årsmötet tillsattes förutom en styrelse även arbetsgrupper som ska arbeta med att öka attraktionen, tryggheten och trivseln i Valstas alla delar. I dessa arbetsgrupper ingår representanter från föreningens medlemsorganisationer men även representanter från Sigtuna kommun.

– Kommunen är en mycket viktig aktör som verkligen satsar på Valsta och föreningen. Kommunens föredömliga sätt att bidra är helt centralt för att föreningens arbete ska bli framgångsrikt och nå resultat som syns och känns och gör Valstabornas vardagliga liv bättre.

Om Valsta utveckling
Valsta utveckling är en nystartad ideell förening bestående av fastighetsägare, hyresgästföreningar, föreningar och samfund samt publika verksamheter. I dagsläget har föreningen 23 medlemmar verksamma i Valsta. Föreningens arbete kommer fokusera på teman fysiska utemiljöer, Valsta centrum, säkerhet och trygghet, gemenskap och sammanhållning samt kommunikation för att verka för positiv utveckling av Valsta.