Den svenska välfärden måste hela tiden utvecklas i takt med förändrade utmaningar och nya möjligheter. För att lyckas med det krävs det att vi tar tillvara på alla idéer och goda exempel som utvecklar våra gemensamma verksamheter.

Vi vet att det i hela landet finns många som anstränger sig för att utveckla och förbättra offentligt finansierade verksamheter. Var med och sprid dina erfarenheter till kollegor i hela landet och bidra på så sätt till ett smartare samhälle.

GötaPriset efterlyser goda exempel på förnyelse och förbättring och är öppet för alla typer av verksamheter. Det kan vara stora och övergripande utvecklingsprojekt eller vardagsförbättringar. Alla är lika välkomna. Det viktiga är resultatet. En bättre verksamhet för de pengar vi satsar gemensamt på välfärd och ett väl fungerande samhälle.

Förutom att vara med och tävla om 100 000 kr finns det flera goda anledningar att delta i GötaPriset:

  • Man blir uppmärksammad för sitt arbete
  • Man utvecklar sin egen verksamhet ytterligare
  • Man delar med sig av sina erfarenheter

Det enda som behövs för att anmäla sig är att sammanfatta sitt projekt på en A4-sida. Anmälan senast 13 december. Mer information och anmälan på www.gotapriset.se

Tipsa dessutom gärna dina kollegor som också arbetar med att utveckla och förbättra sin verksamhet.