30 procent av byggföretagen uppger att de upplevt en brist på arbetskraft vid rekrytering under det senaste halvåret, enligt arbetsförmedlingens arbetsgivarundersökning.

Photo by rawpixel on Unsplash