För närvarande pågår arbetet med att färdigställa detaljplanen för det aktuella området. Byggaktörerna har från början haft ett intensivt dialogarbete och ett par nya informationsträffar arrangeras under hösten innan det är dags för samråd. Om allt går som planerat påbörjas projektering och markarbete någon gång under 2018 och en inflyttning av första etappen runt 2020. Aspen Strand planeras vara helt klar 2025.

– Vi har redan väldigt många anmälda intressenter. Främst bland kommunens invånare men även från grannkommuner. Närheten till sjön Aspen, naturen och bra allmänna kommunikationer är naturligtvis lockande för många olika målgrupper på bostadsmarknaden, säger Annika Rohdin Reumert, marknadsansvarig för Wallenstam.

Ytterligare en indikation på det stora intresset är att den informationsträff som arrangeras 28 september blev fulltecknad på 48 timmar. Då kommer delar av kvalitetsprogrammet presenteras mer ingående tillsammans med de första visionsbilderna.

Framkomligheten för fotgängare och cyklister prioriteras medan ett större gemensamt p-hus fungerar som en bullerdämpare mot E20. I direkt anslutning till Aspen Strand ligger pendeltågstationen Aspedalen. Till Göteborg central tar det ca 15 minuter.

Fakta Aspen Strand
Antal lägenheter: Ca 550 fördelade på 18 flerfamiljshus
Upplåtelseformer: Bostadsrätter och hyresrätter
Byggaktörer: HSB, Skanska, Wallenstam och Lerums kommun
Byggyta: Ca 40 000 kvm samt förskola och kommersiella lokaler
Produktionsperiod: 2018–2025

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Sophie Edenfeldt, projektutvecklare Skanska,

010-449 27 41, sophie.edenfeldt@skanska.se

 

Lena Josgård, chef för mark- och projektutveckling, HSB Göteborg,

010-442 20 57, lena.josgard@hsb.se

 

Mikael Hjort, mark- och projektutvecklare, Wallenstam AB,

031-74 39 671, mikael.hjorth@wallenstam.se

 

Ann-Christin Wellander, verksamhetschef samhällsplanering, Lerums kommun,

0302-52 11 38, ann-christin.wellander@lerum.se

 

 

___________________________________________________________________________

Aspen Strand är ett gemensamt utvecklingsprojekt för Lerums kommun, HSB, Skanska och Wallenstam med målet att etablera en ny stadsdel vid sjön Aspen. Stadsdelen kommer innehålla ca 550 bostäder med olika upplåtelseformer, förskola och andra verksamheter. Läs mer på www.aspenstrandlerum.se.