Inbromsningen på bostadsmarknaden slår hårt mot de anställda inom byggbranschen. Nu varnar Sveriges Byggindustrier för att 7 000 jobb inom byggsektorn kommer att försvinna under nästa år. Både bristen på kvalificerad arbetskraft och den dämpade tillväxten spelar in när antalet arbetstillfällen sjunker.

Enligt en ny undersökning som Sveriges Byggindustrier har gjort har 68 procent av deras medlemsföretag under det senaste året avstått ifrån att rekrytera på grund av att man inte hittat personer som matchar den kompetens man sökt.

Foto: Guilherme Cunha on Unsplash