Antalet kvinnliga sökande till yrkeshögskolans byggutbildningar har ökat med hela 76 procent under de senaste två åren. De nya siffrorna presenteras av Statistiska Centralbyrå, SCB och Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH och är ett kvitto på att man lyckats med sin medvetna satsning på att bredda rekryteringen och fylla de tomma platserna till yrkeshögskolan byggutbildningar.