av de som under 2017 utexaminerades från samhällsbyggnad och byggteknik på yrkeshögskolan fick jobb inom ett år.