Kollektivtrafiken har fått fler och nöjdare resenärer. Det visar analyser från den nationella resvaneundersökningen Kollektivtrafikbarometern. 74 000 personer har under hela 2018 fått svara på frågor kring resvanor, kvalitet och service – såväl de som brukar resa med kollektivtrafik och de som inte brukar göra det.

Resultatet visar att över hälften, 53 procent av svenska folket, reser med kollektivtrafiken minst en gång i månaden. 79 procent av dessa är nöjda med senaste resan med sin regionala kollektivtrafikmyndighet eller sitt länstrafikbolag – en förbättring med 3 procentenheter sedan 2017. 76 procent tycker också att det är lätt att köpa biljetter, vilket är en kraftfull förbättring de senaste åren tack vare bland annat bättre biljettappar och förenklade biljettsystem.

Nöjdheten med den senaste resan med bolaget tenderar att öka med stigande ålder. Mest nöjda är personer i de äldre åldersgrupperna, framför allt 65–85 år. Och kvinnor är nöjdare med bekvämligheten ombord jämfört med män.

Det finns dock fortfarande mycket att göra för att förbättra kundnöjdheten. 12 procent av resenärerna anger att de blev försenade mer än fem minuter på sin senaste kollektivtrafikresa.

 

Foto: Matthew Henry on Unsplash