Med ökade kundkrav och anställda som förväntas vara konstant tillgängliga kämpar dagens arbetsgivare med att säkerställa hög och kontinuerlig produktivitet och leveranssäkerhet hos sin personal. Samtidigt letar anställda efter mer flexibilitet i sina roller. Nu visar en global undersökning gjord av arbetsplatsleverantören IWG att produktiviteten i 85% av de tillfrågade företagens verksamheter ökat som ett resultat av större flexibilitet på arbetsplatsen – och de anställda är både nöjdare och mer hälsosamma. 

På dagens arbetsmarknad finns ett växande krav på en ny typ av arbetsförmåner med allt ifrån fyra dagars arbetsvecka och obegränsad semester, till öronmärkta raster för att delta i frivilligarbete och teambuilding-dagar borta från kontoret. 

Ett exempel på företag som framgångsrikt mött den nya typen av förmånskrav är CRM-plattformen Salesforce som skapat en arbetskultur med bl.a. volontärprogram för anställda. Företaget har regelbundet toppat listan över de bästa arbetsplatserna, och utsågs senast i år till Europas bästa arbetsplats av Great Place to Work. 

Men även flexibelt arbete står högt på listan: i en nyligen genomförd studie från IWG1 svarar nämligen 83% av de tillfrågade att de skulle välja ett jobb som erbjuder flexibelt arbete över ett arbete där möjligheten inte finns. I undersökningen, som besvarades av 15 000 arbetsgivare och anställda i 80 länder, uppgav även 54% att möjligheten att själv välja plats för sitt arbete var viktigare än att jobba för ett prestigefyllt företag. 

Flexibilitet ger högre produktivitet 

Att som arbetsgivare uppfylla de nya förmånskraven gällande flexibilitet kan generera både högre produktivitet och leveranssäkerhet hos anställda. Enligt IWG:s globala undersökning gör flexibilitet inte bara arbetstagare nöjdare och mer hälsosamma utan skapar också en mer produktiv arbetskraft då 85% av företagen i undersökningen bekräftar att produktiviteten i deras verksamheter ökat som ett resultat av större flexibilitet. 

Arbetstagare som känner sig hörda i sin efterfrågan på flexibilitet är också mycket mer benägna att förbli lojala och produktiva medarbetare, vilket både leder till bättre resultat och större chans att behålla talanger.” kommenterar Patrik Ölvebäck, Country manager på Regus i Sverige. 

FN har tidigare beskrivit den globala nedgången i produktivitet som ett av de mest framträdande särdragen i världsekonomin under de senaste åren.2 

Längre veckor inte optimalt för produktiviteten 

Många studier kring produktivitet pekar också på vikten av att möjliggöra för anställda att skapa en bra balans mellan jobb och fritid för att kunna uppnå bästa resultat för verksamheten. 

Jämförs nationerna vars arbetsveckor konsekvent har den längsta respektive kortaste arbetstiden varje vecka, ställs Storbritanniens genomsnittliga 42-timmarsvecka mot Danmarks 37 timmar – och där prestanda och medarbetarnas lycka enligt uppgift stiger i det senare och produktiviteten stannar av i den förra. Sverige tillsammans med länder som Holland, Italien, Belgien, Frankrike och Irland ligger på 39 timmar i veckan, enligt TUC. 

Även om svenskarnas arbetsveckor inte är fullt lika långa som britternas finns det absolut ett värde i att sträva mot Danmarks timmar: kortare arbetsveckor genererar högre produktivitet. Och just därför bör kanske även anställdas övriga förmånskrav gällande möjlighet till förkortad arbetstid övervägas från arbetsgivarens sida. Men att erbjuda en flexibel arbetsplats är kanske det enklaste insteget mot högre produktivitet.” Avslutar Ölvebäck.