En trygg stadsdel med en mångfald av aktiviteter och ett varierat utbud av boendeformer och prisnivåer stod på kommunen och Bostads AB Mimers önskelista för Bäckby Centrum i Västerås. Nu sätts äntligen spaden i marken för tre punkthus innehållande 105 nya bostäder som ska bidra till att ge stadsdelen ett nytt liv.

Stadsdelen Bäckby, som byggdes som en del av miljonprogrammet under slutet av 1960- och början av 1970-talet, står inför en stor omvandling. I oktober startar byggnationen av tre punkthus med 105 nya bostäder. De nya byggnaderna står på var sida av huvudgatan, precis där den korsar det nya aktivitets- och grönstråket. Husen utmärker sig genom att vara högre än omkringliggande bebyggelse och markerar på så sätt det nya Bäckby centrum.

Husen vid kommer att vara på 7, 9 respektive 11 våningar. I gatuplan kommer det att finnas lokaler som exempelvis matbutik, gym och restaurang. Utmärkande för husen är dels entréer med öppna ytor för möten, sociala tvättstugor och hobbyrum, dels gårdsterrasser på våning 1 för avkoppling, samvaro och odling.

– Visionen har varit att skapa bostäder med stadsliv, gemenskap och trygghet i fokus. Målet har varit att lägenheterna ska vara anpassningsbara samt att möjliggöra för kloka val och vara hållbara. Och det har vi lyckats med, säger Erik Bruhn, vd för Archus Arkitektur.

De nya husen kommer att motsvara högt ställda hållbarhetskrav och utrustas bland annat med solceller på taken. Avsikten är att de ska miljöcertifieras enligt Svanen.

Skanska har uppdraget att bygga fastigheterna och byggstart planeras ske i oktober. Bostäderna beräknas vara klara för inflyttning vid årsskiftet 2021/2022.