Årets Innovation 2017

0
464

Till Årets Innovation 2017 utsåg SBUF utvecklingsprojektet Effektivare granskningsprocess och projektledaren Peter Fredholm, BEAst AB.

Vinnaren av innovationspriset har konkurrerat med över hundra slutförda utvecklingsprojekt, som har finansierats av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF.

Prisutdelningen har skett vid en högtidlig tillställning den 17 april på Ingenjörsvetenskapsakademien. Priset instiftades 2003 i samband med SBUF:s 20-årsjubileum och består av ett stipendium på 50 000 kronor samt diplom till projektledaren.

Motiveringen till Årets Innovation 2017 lyder:
Den branschstandard som är resultatet av projektet ger bygg-, anläggnings- och installationsbranschen möjlighet att förenkla och kvalitetssäkra hanteringen av den omfattande granskningen av handlingar som löpande sker varje dag i tusentals projekt. Projektet är väl förankrat i branschföretagens vardag och medför stor branschnytta genom att bidra till mervärde för slutkunden i form av bättre funktion, högre kvalitet och lägre kostnader. Projektet är ett framstående exempel på hur innovativ, behovsdriven och branschgemensam metodutveckling leder till en effektivare byggprocess där branschföretagens kompetens kommer mer till sin rätt.

Mer information om det vinnande projektet finns på www.sbuf.se