I takt med att maskiner och utrustning allt mer hyrs har hyresaffären blivit en växande andel av kostnaderna för byggproduktion. Samtidigt är området administrativt betungande med allt från maskinplaner och beställningar till mottagning, fakturering och returer. Till övervägande del sköts det manuell och det finns begränsat med systemstöd för denna verksamhet. Det var utgångspunkten för det utvecklingsprojekt som drivits inom BEAst och som nu avslutats.

Det primära resultatet är standarden ”BEAst Supply Rental”. Centralt är det förändrade arbetssätt som definierats i en processbeskrivning framtagen i samarbete mellan intressenterna. Den andra delen av standarden är informationsflödet med standardmeddelanden för t.ex. leveransplan, avrop och mottagningsbekräftelser.

Ett problem vid införande av standarden är att de flesta affärssystem har bristfälligt stöd för hyra. Det har visat sig i samband med de tänkta piloterna där hyresföretagen haft lättare än kunderna att anpassa sina system, med konsekvens att de piloter som genomförts är få och begränsade. De resultat och de uppskattningar som gjorts av effekterna av att använda standarden är dock tillräckligt bra för att branschen ska våga satsa på införande. En positiv effekt med standarden är att systemleverantörer blivit mer intresserade av att utveckla lösningar. För de flesta blir det ändå ett långsiktigt, men angeläget, arbete att införa ett nytt arbetssätt, anpassa system och rulla ut arbetssättet till alla arbetsplatser och hyresdepåer.

Deltagare i arbetsgruppen var entreprenörerna JM, NCC, Peab, Skanska och Svevia och hyresföretagen Cramo, Lambertsson, Ramirent och Stavdal samt IT-företagen PipeChain och Tyringekonsult. Projektet leddes av BEAst och finansierades av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, se www.sbuf.se.

Standarden kan fritt laddas ned från https://beast.se/standarder/beast-supply-rental/. Arbetet med att förvalta och sprida standarden fortsätter som en del av BEAst.

Om BEAst
BEAst utvecklar standarder och tjänster för e-affärer inom samhällsbyggnadssektorn för att uppnå övergripande mål om effektivisering, nya arbetssätt och ökad hållbarhet. Inom BEAst samverkar drygt 120 företag och branschorganisationer.

Photo by Christopher Burns on Unsplash