För att vi ska kunna bygga på ett mer miljösmart sätt framöver, har Boverket tagit fram en vägledning om Livscykelanalyser (LCA) för byggnadsverk. Vägledningen ska vara behjälplig för alla som på något sätt kommer i kontakt med LCA i samband med byggande eller som exempelvis ska göra LCA-beräkningar. Denna första version tänker man sig ska förbättras framöver med hjälp av synpunkter och förslag som kommer in efter hand. Kommentarer om vägledningen uppmuntras således.

Text: Sofia Hietala