Stockholmarna cyklar som aldrig förr. På bara 10 år har antalet cyklister ökat med 70 procent, enligt Stockholms miljöbarometer. Det vill man ta vara på i den nya stadsdelen Årstafältet.

Den kommer bland annat att få 11 kilometer cykelbanor, huvud- och lokalgator som är anpassade till cykeltrafik och i varje kvarter ersätts viss bilparkering med cykelparkering. Det kommer även att finnas plats för lastcyklar vid det nya stadsdelstorget, sänkningar av kantstenen vid varje lokalgatuanslutning och cykelservicestationer i strategiska lägen.

–  Vi har redan från första början haft som mål att Årstafältet ska bli en cykelstadsdel – inte bara för pendlare utan även för skolbarn och rekreation, säger Carolina Stenbeck, trafikplanerare på Tyréns, som bland annat gjort en ovanligt omfattande utredning av hur man tar sig till och från området med cykel. Där har man pekat ut brister i förbindelserna till strategiska målpunkter och vilka åtgärder som är nödvändiga för att cykeltrafiken ska fungera bättre.

Bild: Eric Witsoe