Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, fick i slutet på 2017 uppdraget av regeringen att kartlägga den artificiella intelligensen (AI) i näringsliv och samhälle. Ett av de viktiga områden som anses kunna utvecklas med hjälp av AI är hållbara och smarta städer, med avseende på bland annat transportsystem, energi och avfall, utbildnings- och vårdsystem. Den färdiga rapporten presenterades i maj 2018.

Rapporten finns här.