Kan ett elastiskt tankesätt för boende förbättra vår boendemiljö och motverka segregation? Det vill Kod Arkitekter undersöka med sitt utvecklingsprojekt Elastiska Hem. Ett elastiskt boende kan nämligen anpassa sig efter människors liv – istället för tvärtom. De boende slipper flytta trots att de behöver en annan bostadsstorlek och andra funktioner.

Grunden är en förändrad upplåtelseform där hyran kan bli billigare om du delar med dig av något, till exempel ett rum, en yta, ett verktyg eller en tjänst. Ett flerbostadshus där du kan hyra fler eller färre rum, ytor och funktioner efter tid och behov.

Projektet tar till vara på en rad positiva tendenser i samhällsutvecklingen och integrerar dem i ett koncept: ökad digitalisering, delnings- och cirkulär ekonomi, civilt samhällsengagemang, ett ökat intresse för delat boende.